Jump to content

Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe Bonnier Publications A/S (‘wij’ of ‘ons’) persoonsgegevens verwerkt en beveiligt.

1. Gegevensbeheerder

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130

DK-2100 Kopenhagen Ø

BTW-nr. 12376405

2. Beschrijving van de behandeling

Bonnier Publications verwerkt persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden die hieronder nader worden toegelicht. 

Dit zijn onder andere:

 • Levering van diensten
 • Handel en samenwerking met externe bedrijven
 • Promotie
 • Productontwikkeling en statistieken
 • Aanwerving
 • Bedrijfsvoering
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers van Bonnier Publications, inclusief externe consultants en soortgelijke externe zakelijke relaties of die vallen onder de regels van de wet op de informatiedatabases.

Doel – levering van diensten

Bonnier Publications gebruikt persoonsgegevens om onze producten aan onze klanten en soortgelijke gebruikers van onze diensten te leveren en om transacties uit te voeren in het kader van overeenkomsten met klanten. 

Dit omvat:

Levering van onze producten en diensten 

Persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met betrokkenen voor het leveren van producten en diensten die ze hebben gekocht, waarvoor ze zich hebben geregistreerd en/of een abonnement hebben afgesloten.

Levering van nieuwsbrieven

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven aan mensen die zich ervoor aangemeld hebben.

Klantenservice

Ondersteuning bij aankopen, abonnementen en andere verzoeken van geregistreerde personen.

Gebruikersprofiel

We kunnen persoonlijke voorkeuren opslaan in profielen op onze websites en in onze apps om content op maat te leveren.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

Bijv.:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • IP-adres
 • Betalingsinformatie
 • Aankoop- en betaalgeschiedenis
 • Gebruik van digitale diensten
 • Interesses en voorkeuren
 • Informatie over bijv. gewicht, lengte, dieet en lichaamsbeweging met geselecteerde apps
 • Inloggegevens voor klantenondersteuning
Gevoelige informatie

Gezondheidsinformatie zoals allergieën bij het boeken van reisactiviteiten.

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group
 • Uit andere publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals telefoongidsen en geodemografische classificaties

Basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Indien nodig voor de uitvoering van een contract waarbij de persoon in kwestie betrokken partij is bij de aankoop of aanmelding voor onze diensten, en voor ondersteuning bij eventuele vragen.
 • Als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens bij de aanmelding  voor nieuwsbrieven of het aanmaken van een profiel.

Derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan derden in de volgende gevallen:

 1. Aan gelieerde ondernemingen van de Bonnier Group en andere zakenpartners, bijv. reisbureaus.
 2. Aan leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld:
 • Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice
 • Leveringsdiensten
 • Financiële instellingen en aanbieders van betalingsdiensten

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 • Zolang een contractuele relatie niet is beëindigd en de toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen niet is herroepen en wij niet verplicht zijn de persoonsgegevens te bewaren, bijv. in het kader van een wettelijke verplichting.
 • Na een afgesloten klantrelatie bewaren we persoonsgegevens nog tot 6 jaar, tenzij er speciale redenen zijn om de informatie gedurende een langere periode te bewaren. Deze periode wordt bepaald door een beoordeling op redelijkheid aan de hand van de termijnen in de Deense wet op de boekhouding.

Doel – Handel en samenwerking met externe bedrijven

Informatie over zakelijke klanten van externe bedrijven wordt gebruikt om contact op te nemen met bedrijven, bijv. voor reclameverkoop of andere vormen van samenwerking.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • Informatie over de beroepsfunctie

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group
 • Uit andere publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals telefoongidsen en websites

Basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Legitiem belang om efficiënt samen te werken met onze partners en leveranciers, bijv. met betrekking tot reclameverkoop

Derden

We kunnen persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën ontvangers

 1. Gelieerde ondernemingen van de Bonnier Group
 2. Leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen, zoals dienstverleners, technische ondersteuning en klantenservice.

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 • Zolang het relevant is voor de commerciële samenwerking

Doel – Marketing

Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, waaronder het doelgerichte communiceren met klanten en eindgebruikers op basis van interessegebieden, surfgedrag op onze websites, apps en nieuwsbrieven, en aankoopgeschiedenis, om relevante marketing te ontwikkelen en te verzenden.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

Bijv.:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • IP-adres
 • Aankoop- en betaalgeschiedenis
 • Gebruik van digitale diensten inclusief nieuwsbrieven
 • Interesses en voorkeuren
 • Geslacht
 • Leeftijd

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group
 • Uit andere publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals sociale media, telefoongidsen en geodemografische classificaties

Basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Noodzakelijk voor de verwezenlijking van het rechtmatige belang van Bonnier Publications om producten en diensten op de markt te brengen.
 • Gebaseerd op toestemming waarbij digitale direct marketing wordt gebruikt.

Derden

We kunnen persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën ontvangers:

 1. Aan gelieerde ondernemingen van de Bonnier Group
 2. Aan leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld:
  1. Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice
  2. Leveringsdiensten
 3. Met het oog op het in de handel brengen van onze producten en diensten aan:
  1. Gegevens- en analysebureaus
  2. Creatieve en digitale bureaupartners
  3. Consultants
  4. Telemarketingbureaus
  5. Digitale mediapartners
 4. Met het oog op het op de markt brengen van hun goederen en diensten, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, delen we ook algemene klantgegevens voor gebruik in klantsegmenten met partners in de volgende categorieën:
  1. Uitgeverijen, inclusief boekenclubs
  2. Postorderbedrijven
  3. Aanbieders van loterijen
  4. Leveranciers van gezondheidproducten
  5. Digitale adverteerders

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 • Zolang dit nodig is om onze marketingbelangen te verwezenlijken
 • Zolang de toestemming voor het ontvangen van marketing niet is ingetrokken en wij niet verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een wettelijke verplichting

Doel – Productontwikkeling en statistieken

Persoonsgegevens worden verzameld via cookies en soortgelijke technologieën bij het gebruik van onze websites, apps en andere producten voor enquêtes, statistieken en analyses met het oog op de verbetering van producten, diensten en technologieën. Zie hiervoor het cookiebeleid van de respectievelijke websites.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

Bijv.:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • IP-adres
 • Aankoop- en betaalgeschiedenis
 • Gebruik van digitale diensten inclusief nieuwsbrieven
 • Interesses en voorkeuren
 • Geslacht
 • Leeftijd

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group
 • Uit andere publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals sociale media en geodemografische classificaties

Basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Noodzakelijk voor het verwezenlijken van het rechtmatige belang van Bonnier Publications om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en bestaande te verbeteren, statistieken op te stellen en de gebruikerservaring van onze producten te optimaliseren.

Derden

Wij kunnen persoonsgegevens meedelen aan derden in de volgende gevallen:

 1. Aan gelieerde ondernemingen van de Bonnier Group
 2. Aan leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld:
  1. Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice
  2. Leveringsdiensten
 3. Met het oog op de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, zoals:
  1. Gegevens- en analysebureaus
  2. Creatieve en digitale bureaupartners
  3. Consultants
  4. Digitale mediapartners

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 • Zolang er een actieve klantrelatie is 
 • Persoonsgegevens die voor statistieken worden gebruikt, worden na 1 jaar verwijderd, tenzij er speciale redenen zijn om ze gedurende een langere periode te bewaren.

Doel – Aanwerving

 • Persoonsgegevens worden behandeld bij de beoordeling van het potentieel van sollicitanten als medewerkers van Bonnier Publications
 • Als ze in dienst zijn, worden medewerkers onderworpen aan een intern privacybeleid

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens

Bijv.:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • Opleiding
 • Nationaliteit
 • Interesses en vaardigheden
 • Beroepservaring
Strafrechterlijke situatie

Indien de tewerkstelling dit vereist, kunnen wij de aanvrager verzoeken een bewijs van goed gedrag en zeden over te leggen.

Gevoelige persoonsgegevens

Bonnier Publications verwerkt in principe geen gevoelige informatie. Indien de betrokkene dergelijke informatie toch wil delen, bijvoorbeeld om medische redenen, zal Bonnier Publications deze informatie niet verder verwerken dan strikt noodzakelijk is voor de arbeidsrelatie.

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Uit publiekelijk toegankelijke informatie, van bijvoorbeeld sociale media zoals Facebook en LinkedIn
 • Andere door de betrokkene specifiek toegestane bronnen, bijvoorbeeld referenties

Basis voor verwerking

 • Legitiem belang bij het aanwerven van getalenteerde en aangename medewerkers.
 • Uitdrukkelijke toestemming wanneer de verwerking betrekking heeft op gevoelige informatie die op basis van andere toepasselijke wetgeving niet zonder toestemming verwerkt mag worden

Derden

 • Onze partners die veilige systemen bieden voor het verwerken van sollicitaties

Bewaring

 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang de sollicitatieprocedure loopt
 • Daarna worden persoonsgegevens voor juridische doeleinden maximaal 6 maanden bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd als de sollicitant niet wordt aangenomen.

Doel – Bedrijfsvoering

Persoonsgegevens worden verwerkt om het legitieme belang van Bonnier Publications voor een veilige en efficiënte organisatie na te streven. 

Dit omvat:

Kredietwaardigheid

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om een kredietcontrole uit te voeren bij aankoop.

Fraudepreventie

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om onredelijke en oneerlijke schending van de aankoop- en gebruiksvoorwaarden van het bedrijf te voorkomen.

Vorderingen en andere rechtsvorderingen

Persoonsgegevens worden gebruikt om rechtsvorderingen te doen gelden, bijvoorbeeld voor de inning van vorderingen.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

Bijv.:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Tel.nr.
 • IP-adres
 • Betalingsinformatie
 • Aankoop- en betaalgeschiedenis
 • Gebruik van digitale diensten
 • Inloggegevens

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group
 • Uit andere publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals telefoongidsen en geodemografische classificaties

Basis voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de persoon in kwestie betrokken partij is
 • Noodzakelijk voor het nastreven van het rechtmatige belang van Bonnier Publications voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering

Derden

Wij kunnen persoonsgegevens meedelen aan derden in de volgende gevallen:

 1. Aan gelieerde ondernemingen van de Bonnier Group en andere zakenpartners, bijv. reisbureaus.
 2. Aan leveranciers waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld:
  1. Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice.
  2. Financiële instellingen en aanbieders van betalingsdiensten.

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 • Na een afgesloten klantrelatie bewaren we persoonsgegevens nog tot 6 jaar, tenzij er speciale redenen zijn om de informatie gedurende een langere periode te bewaren. Deze periode wordt bepaald door een beoordeling op redelijkheid aan de hand van de termijnen in de Deense wet op de boekhouding.

Doel – Naleving van wettelijke verplichtingen

We verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven en aantonen, bijvoorbeeld die in de Deense wet op de boekhouding, en indien nodig om juridische geschillen te documenteren.

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

Dit omvat: 

 • Boekhoudkundig materiaal
 • Klanteninformatie
 • Mogelijke vragen van klanten, gebruikers en belanghebbenden

Bronvermelding

Wij verzamelen informatie:

 • Rechtstreeks van de betrokkene
 • Van gelieerde ondernemingen in de Bonnier Group

Basis voor verwerking

 • Noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting

Derden

 • Relevante openbare instellingen
 • Advocatenkantoren en officieel gemachtigde belanghebbenden

Bewaring

 • Persoonsgegevens in verband met de aankoop en levering van diensten worden tot 6 jaar na het einde van de klantrelatie bewaard overeenkomstig de Deense wet op de boekhouding

3. Gevolgen van de behandeling

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, analyseren en profileren we deze op basis van de belangen en het gedrag van de betrokkene om onze marketing en andere communicatie zo relevant mogelijk te maken.

4. Digitale en programmeerbare marketing

Bonnier Publications maakt met het oog op online reclame gebruik van een standaard TCF (Transparency and Consent Framework), voor goed gedrag online en het doorgeven van online toestemmingen en trackingvoorkeuren van gebruikers aan externe adverteerders. Deze standaard wordt beheerd door de cookiebanners van de websites, waar informatie kan worden verkregen over elk van de adverteerders die de standaard gebruiken. De standaard werd ontwikkeld en beheerd door de internationale organisatie voor adverteerders – IAB Europe.

5. Overdrachten naar landen buiten de EU/EER

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER, waaronder de Verenigde Staten.

Overdrachten naar derde landen zullen uitsluitend plaatsvinden voor de in punt 2 genoemde specifieke doeleinden en er zullen altijd passende garanties worden gegeven wanneer er een overdracht plaatsvindt naar een land buiten de EU/EER, zoals hieronder vemeld:

 1. Het land/de landen of de onderneming(en) is/zijn door de Commissie beoordeeld als landen die in het algemeen via wetgeving of via andere maatregelen een voldoende beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen
 2. Indien het land/de landen of de onderneming/bedrijven niet door de Commissie zijn beoordeeld als landen die een voldoende beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige waarborgen worden geboden met behulp van de standaardcontracten van de Commissie, zoals gepubliceerd door de Commissie. Een kopie van dit contract/de overeenkomst kan worden verkregen door contact op te nemen met Bonnier Publications

6. Verplichte informatie

De volgende informatie is verplicht voor de handel met Bonnier Publications:

 • Naam, e-mailadres en eventueel betaalinformatie en voorkeuren – als u een digitaal product wil kopen
 • Naam, adres, e-mailadres en eventuele betaalinformatie – als u een fysiek product wil kopen.

7. Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • U hebt het recht om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming heeft gekregen, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Uw intrekking neemt niet weg dat de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming rechtmatig was.
 • U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, inclusief gerichte marketing. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].
 • U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u al dan niet gebruiken en, als dat het geval is, dan moet u toegang hebben tot deze gegevens.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, zoals de Deense gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt zich altijd afmelden voor een nieuwsbrief of andere communicatie die u per e-mail/sms hebt ontvangen via de afmeldingslink in de mailing. Daarnaast kunt u uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: [email protected].  Geef aan welke e-mail(s) u wilt annuleren en, indien van toepassing, welk telefoonnummer.

Houd er rekening mee dat een verleende toestemming voor het ontvangen van direct marketing via kennisgevingen op onze websites alleen rechtstreeks kan worden afgemeld in uw persoonlijke browserinstellingen. U kunt zich afmelden bij de instellingen van uw browser via ‘Instellingen’ – ‘Inhoudsinstellingen’ – ‘Meldingen’. U kunt zich ook afmelden voor pushmeldingen in onze apps op uw mobiele apparaat onder ‘Instellingen’ en ‘Berichten’.

Er kunnen voorwaarden of beperkingen zijn voor deze rechten. Daarom hebt u niet altijd het recht om bijvoorbeeld in alle gevallen over gegevensportabiliteit te beschikken of bezwaar te maken tegen het profileren van content wanneer dit een centraal onderdeel is van onze diensten – dit hangt af van de specifieke verwerkingsactiviteiten.

In geval van belangrijke wijzigingen stellen wij u hiervan via deze website of per e-mail op de hoogte, indien mogelijk. De actuele versie van dit beleid is altijd te vinden op onze website bonnierpublications.com/privacybeleid

.

2022-05-20