Privacybeleid

Dit privacybeleid licht toe hoe Bonnier Publications International AS (”wij” of ”ons”) uw persoonsgegevens verwerkt en beveiligt.

1. Dataverantwoordelijke

De juridische eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Bonnier Publications International AS

Postboks 543

1411 Kolbotn

Vennootschapsnr. 977 041 066

[email protected]

 

2. Beschrijving van de verwerking

Doel Categorieën persoonsgegevens Bronnen Verwerkingsgrond Ontvangers Opslag
Levering van prestaties

Levering van onze producten en diensten:

Persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen voor de levering van producten en diensten die u hebt aangeschaft, waarvoor u zich hebt aangemeld en/of een abonnement hebt genomen.

Levering van nieuwsbrieven:

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrieven waarvoor u zich hebt aangemeld.

Kredietbeoordeling:

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om een kredietbeoordeling te doen in verband met een aankoop.

Klantenservice

Support in verband met uw aankopen, abonnementen en andere zaken.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

Algemene persoonsgegevens

Bijv.:

●       Naam

●       Adres

●       E-mail

●       Telefoonnummer

●       IP-adres

●       Betalingsgegevens

●       Koop- en betalingsgegevens

●       Gebruik van digitale diensten

●       Interesses en voorkeuren

●       Logingegevens in verband met klantondersteuning

Wij verzamelen gegevens vanuit de volgende bronnen

●       Rechtstreeks van u

●       Van ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S

●       Van andere bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn, bijv. telefoonregisters en geodemografische classificaties

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden

●       Indien het noodzakelijk is vanuit het oogpunt van de naleving van een contract waarin u partij bent.

●       Indien het noodzakelijk is om ons aan een juridische verplichting te kunnen houden, bijv. conform boekhoudingswetgeving.

●       Noodzakelijk voor de verwezenlijking van het legitieme belang van Bonnier Publications International AS bij het versturen van nieuwsbrieven, het doen van een kredietbeoordeling en u in zijn algemeenheid een efficiënte klantenservice te kunnen bieden.

●       Uitdrukkelijke instemming.

Wij kunnen onder de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens doorgeven

(i) Aan ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S, en aan de overige samenwerkingspartners, bijv. reisbureaus.

(ii) Aan leveranciers waarmee we samenwerken ter ondersteuning van onze activiteiten, bijv.:

●       Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice.

●       Leveringsdiensten

●       Financiële instellingen en aanbieders van betalingsdiensten.

(iii) Indien dat vereist is als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of geldende wetgeving.

Wij zullen persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de genoemde doelen

●       In verband met de levering van onze producten en diensten zullen wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de boekhoudingswetgeving maximaal 8 jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaren, tenzij er speciale gronden zijn om de informatie gedurende langere tijd te bewaren.

●       Zolang de verleende toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen niet is ingetrokken en wij niet zijn verplicht om de persoonsgegevens te bewaren, bijv. in verband met een juridische verplichting.

●       In zijn algemeenheid zullen persoonsgegevens die betrekking hebben op algemene vragen van niet-geregistreerde klanten na 1 jaar worden gewist, tenzij er speciale redenen zijn om de informatie gedurende langere tijd te bewaren.

Business to business

Persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met bedrijven, bijv. met het oog op de verkoop van advertenties.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

●       Naam

●       E-mail

●       Telefoonnummer

 Wij verzamelen gegevens vanuit de volgende bronnen

●       Rechtstreeks van u

●       Van ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S

●       Van andere bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn, bijv. telefoonregisters en websites.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden

Om efficiënt te kunnen samenwerken met onze samenwerkingspartners en leveranciers, bijv. bij de verkoop van advertenties

Wij kunnen onder de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens doorgeven

(i) Aan ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S

(ii) Aan leveranciers waarmee we samenwerken ter ondersteuning van onze activiteiten, bijv.:

●       Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice.

(iii) Indien dat vereist is als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of geldende wetgeving.

 Wij zullen persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de genoemde doelen

●       In verband met samenwerking en verkoop van producten en diensten zullen wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de boekhoudingswetgeving maximaal 8 jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaren, tenzij er speciale gronden zijn om de informatie gedurende langere tijd te bewaren.

Marketing

Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zodat wij onze berichten op grond van uw interesses en uw gedrag (digitaal gedrag op onze websites en nieuwsbrieven alsook uw koopgegevens) specifiek op u kunnen afstemmen om u relevant marketingmateriaal te kunnen sturen.

 Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevensAlgemene persoonsgegevens

Bijv.:

●       Naam

●       Adres

●       E-mail

●       Telefoonnummer

●       IP-adres

●       Koop- en betalingsoverzicht

●       Gebruik van digitale diensten, zoals nieuwsbrieven

●       Interesses en voorkeuren

●       Geslacht

●       Leeftijd

Wij verzamelen gegevens vanuit de volgende bronnen

●       Rechtstreeks van u.

●       Van ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S.

●       Van andere bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn, bijv. social media, telefoonregisters en geodemografische classificaties

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden

●       Noodzakelijk voor de verwezenlijking van het legitieme belang van Bonnier Publications International AS bij de marketing van onze producten en diensten.

Wij kunnen onder de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens doorgeven(i) Aan ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S.

(ii) Aan leveranciers waarmee we samenwerken ter ondersteuning van onze activiteiten, bijv.:

●       Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice.

●       Leveringsdiensten

(iii) Indien dat vereist is als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of geldende wetgeving.

(iv) Met het oog op de marketing van onze producten en diensten voor:

●       Data- en analysebureaus

●       Partners bij creatieve en digitale bureaus

●       Consultancyfirma’s

●       Telemarketingbureaus

●       Partners op het terrein van digitale media

(v) Met het oog op de marketing van partners van hun goederen en diensten en in overeenstemming met geldende wetgeving, delen wij ook algemene klantgegevens, te gebruiken voor indeling in klantcategorieën, met partners in de volgende categorieën:

●       Uitgeverijen, waaronder boekenclubs

●       Postorderbedrijven

Wij zullen persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de genoemde doelenWij bewaren uw persoonsgegevens:

●       Zolang een verleende toestemming om marketingmateriaal te ontvangen niet is ingetrokken en wij niet zijn verplicht om de persoonsgegevens te bewaren, bijv. in verband met een juridische verplichting.

Productontwikkeling en statistieken

Bedrijfs- en productontwikkeling

●       Persoonsgegevens worden verzameld doordat u onze websites gebruikt, te weten voor onderzoeken, het opstellen van statistieken en het maken van analyses, met als oogmerk het verbeteren van producten, diensten en technologieën.

Statistiek

●       Persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van statistieken over uw gebruik en dat door anderen van onze website.

Optimalisering van de gebruikerservaring op de website

●       Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze website. Deze gegevens gebruiken we om de gebruikerservaring op onze website en de door ons geboden diensten te optimaliseren.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

Algemene persoonsgegevens

Bijv.:

●       Naam

●       Adres,

●       E-mail,

●       Telefoonnummer

●       IP-adres

●       Koop- en betalingsgegevens

●       Gebruik van digitale diensten, zoals nieuwsbrieven

●       Interesses en voorkeuren, waaronder degene die zijn verzameld door middel van cookies.

●       Geslacht

●       Leeftijd

Wij verzamelen gegevens vanuit de volgende bronnen

●       Rechtstreeks van u.

●       Van ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S.

●       Van andere bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn, bijv. social media en geodemografische classificaties.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden

●       Noodzakelijk voor de verwezenlijking van het legitieme belang van Bonnier Publications International AS bij de ontwikkeling en verbetering van bestaande producten en diensten, de uitwerking van statistische gegevens en de optimalisering van de gebruikerservaring op de website.

Wij kunnen onder de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens doorgeven

(i) Aan ondernemingen binnen het concern, waaronder Bonnier Publications A/S.

(ii) Aan leveranciers waarmee we samenwerken ter ondersteuning van onze activiteiten, bijv.:

●       Leveranciers van diensten, technische ondersteuning en klantenservice.

●       Leveringsdiensten

(iii) Indien dat vereist is als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of geldende wetgeving.

(iv) Met het oog op de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten voor:

●       Data- en analysebureaus

●       Partners bij creatieve en digitale bureaus

●       Consultancyfirma’s

●       Partners op het terrein van digitale media

Wij zullen persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de genoemde doelen

●       Indien wij een actieve klantrelatie hebben, zullen wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de boekhoudingswetgeving maximaal 8 jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaren, tenzij er speciale gronden zijn om de informatie gedurende langere tijd te bewaren.

●       Als wij geen actieve klantrelatie hebben, maar u hebt wel toestemming verleend om nieuwsbrieven of marketingmateriaal te ontvangen, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren totdat u deze toestemming hebt ingetrokken. Dat veronderstelt dat wij verder niet zijn verplicht om de persoonsgegevens te bewaren, bijv. in verband met een juridische verplichting.

●       In zijn algemeenheid zullen persoonsgegevens inzake niet-geregistreerde klanten na 1 jaar worden gewist, tenzij er speciale redenen zijn om de informatie gedurende langere tijd te bewaren.

 

3. Consequenties van de verwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van gebruik voor marketingdoeleinden zullen wij u analyseren en profileren op basis van uw interesses en gedrag, zodat onze op u gerichte marketing en overige berichten zo relevant mogelijk voor u zijn.

4. Overdracht naar landen buiten de EU/EER

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EU/EER, zoals de VS, India en Vietnam.

Overdracht naar derde landen zal slechts kunnen plaatsvinden voor specifieke doeleinden, als genoemd in paragraaf 2, en wij zullen er altijd voor zorgen dat de benodigde garanties aanwezig zijn daar waar een overdracht naar een land buiten de EU/EER plaatsvindt, wat volgt uit het onderstaande:

  1. Het land / de landen of het bedrijf / de bedrijven zijn beoordeeld door de Commissie als landen die in het algemeen ofwel via wetgeving of via andere maatregelen een voldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, zoals de modelcontractbepalingen van de EU.
  2. Het land / de landen of het bedrijf / de bedrijven zijn door de Commissie niet beoordeeld als landen die een voldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen. Wij zullen daarom garanderen dat er sprake is van de benodigde garanties door gebruik te maken van de standaardcontracten van de Commissie, als gepubliceerd door de Commissie of door middel van andere contracten die door bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd. U kunt een kopie van dit contract / deze overeenkomst krijgen wanneer u contact met ons opneemt via [email protected]

5.   Verplichte informatie

De volgende gegevens zijn verplicht:

  • Naam, e-mailadres en evt. betalingsinformatie – indien u een digitaal product wenst
  • Naam, adres, e-mailadres en evt. betalingsinformatie – indien u levering van een fysiek product wenst.

6.   Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

  • U hebt het recht om inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw instemming, hebt u het recht om uw instemming te allen tijde in te trekken. Uw herroeping is niet van belang voor de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming hebt herroepen.
  • U hebt een onvoorwaardelijk recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, waaronder doelgerichte marketing. U kunt dat doen door u hier te registreren.
  • U hebt het recht om die persoonsgegevens te ontvangen die u zelf hebt verstrekt, en wel in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens, bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt u altijd afmelden voor een nieuwsbrief of een andere vorm van berichten die u per e-mail/sms ontvangt, door gebruik te maken van de afmeldlink die u vindt in de mailing zelf. Daarnaast kunt u gebruik maken van uw rechten door een mail te sturen naar: [email protected]

Let op: u kunt zich alleen via uw persoonlijke browserinstellingen afmelden van een gegeven toestemming om direct marketing te ontvangen via pushmeldingen op onze websites. U kunt zich in uw browserinstellingen afmelden voor meldingen via “Instellingen” – “Instellingen voor inhoud” – “Meldingen”. Voor pushmeldingen in onze apps op uw mobiele apparaat kunt u zich afmelden via “Instellingen” en “Meldingen”.

Er kunnen voorwaarden of beperkingen gelden ten aanzien van deze rechten. Het staat derhalve niet vast dat u in concrete gevallen bijv. recht hebt op dataportabiliteit. Dat hangt af van de concrete omstandigheden in verband met de verwerkingsactiviteiten.

Bij wezenlijke veranderingen informeren wij u via deze website en indien mogelijk per e-mail. De te allen tijde geldende versie van dit beleid vindt u op onze website bonnierpublications.com/privacybeleid/

 

Laatst bijgewerkt: 24-06-2021

 

Bonnier Publications is behind an exciting portfolio of media brands. Each of our brands represents passion and values that are shared by consumers in many countries and it is the basis for the close relationship that is cultivated through the various media.