Jump to content

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Bonnier Publications A/S (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger er:

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130

2100 København Ø

CVR-nr. 12376405

2. Beskrivelse af behandlingen

Bonnier Publications behandler personoplysninger til en række forskellige formål, der vil blive uddybet nedenfor. 

Disse inkluderer:

 • Levering af ydelser
 • Handel og samarbejde med tredjepartsvirksomheder
 • Markedsføring
 • Produktudvikling og statistik
 • Rekruttering
 • Drift af virksomheden
 • Overholdelse af retslige forpligtelser

Denne persondatapolitik finder ikke anvendelse på behandling af persondata om Bonnier Publications’ medarbejdere, inkl. eksterne konsulenter og lignende eksterne erhvervsforhold eller som falder under reglerne i lov om informationsdatabaser.

Formål – Levering af ydelser

Bonnier Publications anvender personoplysninger for at kunne levere produkter til vores kunder og lignende brugere af vores tjenester, samt gennemføre transaktioner som led i kundeaftaler. 

Heriblandt:

Levering af produkter og tjenester 

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

Levering af nyhedsbreve

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som registrerede har tilmeldt sig.

Kundeservice

Support i forbindelse med registreredes køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Brugerprofil

Vi kan gemme personlige præferencer i profiler på vores hjemmesider og i vores apps til at levere tilpasset indhold.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Interesser og præferencer
 • Oplysninger vedr. f. eks. vægt, højde, kost og motionsvaner ved brug af udvalgte apps
 • Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport
Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger f.eks. allergier ved booking af rejseaktiviteter.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregistre og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i ved køb eller tilmelding til vores services, samt support ved eventuelle henvendelser.
 • Hvis der er givet udtrykkeligt samtykke til behandling af personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbreve eller oprettelse af profil.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

(i) Til koncernforbundne selskaber i Bonnier Group samt øvrige samarbejdspartnere f. eks. rejsebureauer. (ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester.
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe et aftaleforhold ikke er ophørt og et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse.
 • Efter afsluttet kundeforhold vil vi opbevare personoplysninger i op til 6 år, med mindre der er særlige grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Denne tidsperiode er bestemt ud fra en rimelighedsvurdering med udgangspunkt i tidsfristerne i bogføringsloven.

Formål – Handel og samarbejde med tredjepartsvirksomheder

Oplysninger om erhvervskunder tilhørende eksterne virksomheder anvendes til at kontakte virksomheder f. eks. med henblik på annoncesalg eller andre former for samarbejde.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Stillingsinformationer

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Legitim interesse for effektivt at kunne arbejde sammen med vore samarbejdspartnere og leverandører, f. eks. vedr. annoncesalg

Modtagere

Vi kan videregive personoplysninger til følgende kategorier af modtagere

(i) Koncernforbundne selskaber i Bonnier Group

(ii) Leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe det er relevant til opfyldelse af erhvervsmæssigt samarbejde

Formål – Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette kommunikation med kunder og slutbrugere på baggrund af interesseområder, samt digital adfærd på vores hjemmesider, apps og nyhedsbreve samt købshistorik, for at udarbejde og sende relevant markedsføring.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer
 • Køn
 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, telefonregistre og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendigt for forfølgelsen af Bonnier Publications’ legitime interesse i at markedsføre produkter og tjenester.
 • Baseret på samtykke, hvor der anvendes digital direkte markedsføring.

Modtagere

Vi kan videregive personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

(i) Koncernforbundne selskaber i Bonnier Group

(ii) Leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Telemarketingbureauer
 • Digitale mediapartnere

(iv) Med henblik på partneres markedsføring af deres varer og tjenester, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, deler vi også generelle kundeoplysninger til brug for inddeling i kundesegmenter med partnere inden for følgende kategorier:

 • Forlagsvirksomhed, herunder bogklubber
 • Postordrevirksomhed
 • Udbydere af lotterivirksomhed
 • Leverandører af helseprodukter
 • Digitale annoncører

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe det er nødvendigt til opfyldelse af vores markedsføringsmæssige interesser
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse

Formål – Produktudvikling og statistik

Personoplysninger indsamles vha. cookies og lignende teknologier ved brug af vores hjemmesider, apps og øvrige produkter til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier. Se nærmere herom i cookiepolitik for de respektive hjemmesider.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer
 • Køn
 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications’ legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen i vores produkter.

Modtagere

Vi kan videregive personoplysninger under følgende omstændigheder:

(i) Til koncernforbundne selskaber i Bonnier Group

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Så længe der er et aktivt kundeforhold 
 • Personoplysninger anvendt til statistik vil blive slettet efter 1 år, med mindre der er særlige grunde til at opbevare dem i en længere periode.

Formål – Rekruttering

 • Personoplysninger behandles ved vurdering af jobansøgeres potentiale som medarbejdere hos Bonnier Publications.
 • Ved ansættelse vil medarbejdere blive underlagt en intern persondatapolitik.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Uddannelse
 • Nationalitet
 • Interesser og kompetencer
 • Erhvervshistorik
Straffemæssige forhold

Hvis ansættelsen kræver det, kan vi anmode om at ansøgeren fremviser dokumentation for relevant straffeattest.

Følsomme personoplysninger

Bonnier Publications behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger. Ønsker den registrerede alligevel at dele sådanne oplysninger, f.eks. hvis det er relevant af helbredsmæssige årsager, behandler Bonnier Publications ikke disse oplysninger ud over hvor det er strengt nødvendigt til ansættelsesforholdet.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerede
 • Offentligt tilgængelig information fra f.eks. sociale medier som Facebook og LinkedIn
 • Andre kilder, den registrerede specifikt har tilladt, f. eks. referencer

Behandlingsgrundlag

 • Legitim interesse i at rekruttere dygtige og behagelige medarbejdere.
 • Udtrykkeligt samtykke, hvor behandling drejer sig om følsomme oplysninger, der ikke er hjemmel til at behandle iflg. anden gældende lovgivning

Modtagere

 • Vores samarbejdspartnere, der leverer sikre systemer til behandling af ansøgninger

Opbevaring

 • Persondata opbevares så længe ansøgninger stadig behandles
 • Herefter opbevares persondata af juridiske hensyn i max 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes, hvis ansøger ikke ansættes.

Formål – Drift af virksomhed

Personoplysninger behandles med henblik på at forfølge Bonnier Publications’ legitime interesse i at drive en sikker og effektiv virksomhed. 

Heriblandt:

Kreditvurdering

Personoplysninger kan anvendes til at foretage kreditvurdering i forbindelse med køb.

Forebyggelse af bedrag

Personoplysninger kan anvendes til at undgå urimelig og uretmæssig omgåelse af virksomhedens købs- og brugsvilkår.

Fordringer og lignende retskrav

Personoplysninger anvendes til at gøre retskrav gældende ved f.eks. opkrævning af fordringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Login-oplysninger

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. telefonregistre og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, den registrerede er part i
 • Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications’ legitime interesse i at drive en sikker og effektiv virksomhed

Modtagere

Vi kan videregive personoplysninger under følgende omstændigheder:

(I) Til koncernforbundne selskaber i Bonnier Group samt øvrige samarbejdspartnere f. eks. rejsebureauer.

(II) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

 • Efter afsluttet kundeforhold vil vi opbevare personoplysninger i op til 6 år, med mindre der er særlige grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Denne tidsperiode er bestemt ud fra en rimelighedsvurdering med udgangspunkt i tidsfristerne i bogføringsloven.

Formål – Overholdelse af retslige forpligtelser

Vi behandler personoplysninger med henblik på at overholde og dokumentere vores retslige forpligtelser efter f.eks. Bogføringsloven, samt hvor det er nødvendigt til dokumentation ved eventuelle juridiske tvister.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger

Heriblandt: 

 • Regnskabsmateriale
 • Kundeoplysninger
 • Eventuelle henvendelser fra kunder, brugere og interessenter

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra:

 • Direkte fra den registrerede
 • Fra koncernforbundne selskaber i Bonnier Group

Behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for overholdelse af en retslig forpligtelse

Modtagere

 • Relevante offentlige institutioner
 • Advokatkontorer og officielt bemyndigede interessenter

Opbevaring

 • Personoplysninger overgivet ifm. køb og levering af ydelser opbevares i op mod 6 år efter afsluttet kundeforhold jf. Bogføringsloven

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger til brug for markedsføring, vil vi analysere og profilere på baggrund af den registreredes interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikationen så relevant som muligt.

4. Digital og programmatisk markedsføring

Bonnier Publications anvender ifm. online annoncering en standard, TCF (Transparency and Consent Framework), for god adfærd online og videregivelse af brugerens online samtykker og tracking-præferencer til tredjepartsannoncører. Denne standard styres gennem hjemmesidernes cookiebannere, hvor der kan findes information om hver af de annoncører, der anvender standarden. Standarden er udviklet og håndteret af den internationale interesseorganisation for annoncører – IAB Europe.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder bl.a. USA.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til de specifikke formål, som er nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

 1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger.
 2. Er landet/landene eller virksomheden/virksomhederne ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, vil vi sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen. Kopi af denne kontrakt/aftale kan udleveres ved at kontakte Bonnier Publications

6. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske ved handel med Bonnier Publications:

 • Navn, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt
 • Navn, adresse, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af et fysisk produkt.

7.   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected] har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected].
 • Du har ret til at modtage information om hvorvidt der anvendes persondata om dig og hvor dette er tilfældet adgang til denne data.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: [email protected].  Du bedes oplyse hvilke(n) e-mail(s) og eventuelt telefonnummer, som du ønsker afmeldt.

Vær opmærksom på at et afgivet samtykke til at modtage direkte markedsføring via notifikationer på vores hjemmesider kun kan afmeldes direkte i dine personlige browser indstillinger. Du kan afmelde notifikationer i dine browser indstillinger under “Indstillinger” – “Indstillinger for indhold” – “Notifikationer”. Tilsvarende kan du afmelde push-notifikationer i vores app’s på din mobile enhed under “Indstillinger” og “Meddelelser”.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i alle tilfælde eller at du kan modsige dig profilering på indhold, hvor det er en central del af vores tjenester – dette afhænger af de konkrete behandlingsaktiviteter.I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside eller via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside bonnierpublications.com/persondatapolitik

Sidst opdateret: 20-05-2022