Jump to content

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Bonnier Publications International AS (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Bonnier Publications International AS

Postboks 543

1411 Kolbotn

CVR-nr. 977 041 066

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål – Levering af ydelser

Levering af vores vore produkter og tjenester:

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

Levering af nyhedsbreve

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kreditvurdering

Personoplysninger kan anvendes til at foretage kreditvurdering i forbindelse med køb.

Kundeservice

Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Interesser og præferencer
 • Oplysninger vedr. f. eks. vægt, højde, kost og motionsvaner ved brug af udvalgte apps
 • Login-oplysninger i forbindelse med kundesupport
Følsomme oplysninger

Helbredsoplysninger f.eks. allergier ved booking af rejseaktiviteter.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S samt øvrige samarbejdspartnere f. eks. rejsebureauer.(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester
 • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Formål – Business to business

Personoplysninger anvendes til at kontakte virksomheder f. eks. med henblik på annoncesalg.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Legitim interesse for effektivt at kunne arbejde sammen med vore samarbejdspartnere og leverandører, f. eks. vedr. annoncesalg

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med samarbejde og salg samt levering af produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode

Formål – Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer
 • Køn
 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Telemarketingbureauer
 • Digitale mediapartnere

(v) Med henblik på partneres markedsføring af deres varer og tjenester, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, deler vi også generelle kundeoplysninger til brug for inddeling i kundekategorier med partnere inden for følgende kategorier:

 • Forlagsvirksomhed, herunder bogklubber
 • Postordrevirksomhed
 • Udbydere af lotterivirksomhed
 • Leverandører af helseprodukter

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

Vi opbevarer dine personoplysninger:

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Formål – Produktudvikling og statistik

Forretnings- og produktudvikling
 • Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
Statistik
 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.
 • Køn
 • Alder

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af Bonnier Publications International AS’ legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Bonnier Publications A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis vi har et aktivt kundeforhold vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage. Dette forudsætter, at vi ikke øvrigt er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger om ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Formål – Rekruttering

 • Personoplysninger behandles ved vurdering af jobansøgeres potentiale som medarbejdere hos Bonnier Publications.
 • Ved ansættelse vil medarbejdere blive underlagt en intern persondatapolitik.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Uddannelse
 • Nationalitet
 • Interesser og kompetencer
 • Erhvervshistorik
Følsomme personoplysninger

Bonnier Publications behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Ønsker du alligevel at dele sådanne oplysninger, f.eks. hvis det er relevant af helbredsmæssige årsager, behandler Bonnier Publications ikke disse oplysninger ud over hvor det er strengt nødvendigt og uden at du er fuldt informeret.

Kilder

Vi indsamler oplysninger:

 • Direkte fra dig
 • Offentligt tilgængelig information fra f.eks. sociale medier som Facebook og LinkedIn
 • Andre kilder, du specifikt har tilladt, f. eks. referencer.

Behandlingsgrundlag

 • Legitim interesse i at rekruttere dygtige og behagelige medarbejdere.
 • Dit samtykke, hvor behandling drejer sig om følsomme oplysninger, som der ikke er hjemmel til at behandle iflg. anden gældende lovgivning

Modtagere

 • Vores samarbejdspartnere, der leverer sikre systemer til behandling af applikationer

Opbevaring

 • Persondata opbevares så længe applikationer stadig vurderes.
 • Herefter opbevares persondata af juridiske hensyn i max 6 måneder før oplysningerne slettes eller makuleres

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikationen så relevant som muligt for dig.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA, Indien, Vietnam.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

 1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger.
 2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på [email protected]

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

 • Navn, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt
 • Navn, adresse, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af et fysisk produkt.

6.   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected]
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: [email protected]  Du bedes oplyse hvilke(n) e-mail(s) og eventuelt telefonnummer, som du ønsker afmeldt.

Vær opmærksom på at et afgivet samtykke til at modtage direkte markedsføring via notifikationer på vores hjemmesider kun kan afmeldes direkte i dine personlige browser settings. Du kan afmelde notifikationer i dine browser indstillinger under “Indstillinger” – “Indstillinger for indhold” – “Notifikationer”. Tilsvarende kan du afmelde push-notifikationer i vores app’s på din mobile enhed under “Indstillinger” og “Meddelelser”.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i alle tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside bonnierpublications.com/persondatapolitik

Sidst opdateret: 26-04-2021