Her er koncernen Bonnier Publications vigtigste brands. De laves i fire forskellige enheder: Bonnier Publications (DK), Benjamin Media (DK), Bonnier Media (N) og Bonnier Publications AB (S).

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door:
Bonnier Publications International AS
Boks 433, Sentrum
0103 Oslo

Bonnier Publications International AS is als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen, en wij streven ernaar dat u zich veilig voelt door de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen. Wij behandelen de persoonsgegevens over u op basis van dit privacybeleid en de geldende wetgeving.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN HET GEBRUIK HIERVAN
Bonnier Publications International AS verzamelt in de volgende gevallen gegevens over u:
Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaart, aankoopgegevens, kredietgegevens, cookies en IP-adres.
Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld in verband met het gebruik van de website, het aangaan van een overeenkomst, kredietbeoordeling, deelname aan een prijsvraag, en als u een vraag stelt via de e-mail.
Bonnier Publications International AS gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om de service te leveren in welk verband de persoonsgegevens zijn verzameld. De gegevens worden daarnaast gebruikt om meer te weten te komen over u en over andere gebruikers van de website. Dit gebruik kan onder meer omvatten onderzoeken, statistieken en analyses met het oog op de verbetering van producten, diensten en technologieën en voorts het tonen van promoties en aanbiedingen, die zijn aangepast aan uw interesses en hobby’s, en die voor u toegankelijk worden gemaakt via e-mail of andere technologieën (als u hier om heeft gevraagd).
Bonnier Publications International AS is de grootste uitgever van de Noordse landen met meer dan 50 titels. Diverse tijdschriften hebben hun eigen website. Het overgrote deel van deze websites maakt gebruik van eigen cookies en van die van derden, om bijvoorbeeld aanbiedingen aan u beter op maat te kunnen doen. Op deze websites kunt u meer lezen over in hoeverre wij cookies gebruiken op de websites en in dat geval welke cookies en met welke doeleinden.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
In bepaalde gevallen geven wij de persoonsgegevens die we over u hebben door. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgezonden aan: (i) leveranciers met wie we samenwerken en die onze onderneming ondersteunen (bijvoorbeeld leveranciers van diensten, technische ondersteuning, vervoerders en financiële instellingen); of (ii) in verband met verkoop, opdrachten of andere overdracht van de inhoud van de website of (iii) als dit vereist is op grond van een gerechtelijke beslissing of de geldende wetgeving.
Het doorgeven zal plaatsvinden in die omvang en aan diegenen, in verband met wie het noodzakelijk is om de dienst uit te voeren waar u om heeft gevraagd, bijvoorbeeld in verband met het aangaan van een overeenkomst met ons of in verband met het versturen van materialen of vergelijkbare diensten, die vereisen dat wij uw gegevens gebruiken. Tenslotte geven wij uw persoonsgegevens door aan sociale media met het oog op promotie van de goederen en diensten van Bonnier Publications International AS.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en onrechtmatige toegang door anderen tot uw gegevens.
In de praktijk is het niet mogelijk om 100 % veiligheid te verkrijgen, en wij kunnen daarom niet garanderen, dat de gegevens volledig beschermd zijn tegen degenen die het is gelukt om de veiligheidsmaatregelen te omzeilen en zich toegang tot de gegevens te verschaffen. U verstrekt uw persoonsgegevens daarom op eigen verantwoordelijkheid.

HET UPDATEN, VERWIJDEREN OF CORRIGEREN VAN UW GEGEVENS
Als u toegang wilt tot de gegevens, die we over u hebben bij Bonnier Publications International AS, kunt u zich tot ons wenden op www.kundeservice.nu (Denemarken), www.kundeservice.com (Noorwegen), www.kundtjanst.nu (Zweden), www.bonnierjulkaisut.fi (Finland) of via telefoonnummer +45 39 17 20 00.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht om meegedeeld te krijgen welke persoonsgegevens wij over u hebben. Als blijkt dat deze gegevens onjuist of misleidend zijn, dan heeft u het recht om ons te vragen om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u er op ieder moment bezwaar tegen maken, dat uw gegevens voorwerp zijn van verdere behandeling.
U kunt ook bezwaar maken bij de Autoriteit persoonsgegevens, u stuurt uw bezwaarschrift naar: Autoriteit Persoonsgegevens
Afdeling Juridische Zaken
o.v.v. bezwaar
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Meer informatie over de Autoriteit persoonsgegevens vindt u op de website.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Bonnier Publications International AS bewaart uw persoonsgegevens, zolang dit noodzakelijk is om de service te leveren, waarom u heeft gevraagd, zolang dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd doel, of zolang als dit is vereist op grond van de wetgeving. Om deze reden verwijderen wij uw persoonsgegevens en anonimiseren deze doorlopend naarmate de doelen waarvoor zij zijn verzameld niet meer actueel zijn.

WIJZIGINGEN
Het zal voortdurend nodig zijn om dit beleid te updaten en te wijzigen. Bonnier Publications International AS behoudt zich het recht voor om dit beleid te updaten en te wijzigen. In het geval van aanmerkelijke wijzigingen stellen wij u hiervan op de hoogte via de website of door middel van een e-mail. De op ieder moment geldende versie van dit beleid kunt u vinden op onze website http://bonnierpublications.com/privacybeleid. U kunt dit controleren door te kijken naar de hieronder genoemde datum.

Herzien op 5 Juli 2017