Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Bonnier Publications International AS (”vi” eller ”oss”) behandlar och skyddar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:

Bonnier Publications International AS
Postboks 543
1411 Kolbotn
Norge
Organisationsnummer 977 041 066

[email protected]

2. Beskrivning av behandling

Ändamål Kategorier av personuppgifter Källor Rättslig grund för behandling av personuppgifter Mottagare Bevarande
Tillhandahållande av tjänster

Leverans av våra produkter och tjänster:

Personuppgifter används för att kontakta dig vid leverans av produkter och tjänster som du har köpt, beställt och/eller prenumererar på.

Utskick av nyhetsbrev:

Personuppgifter används till att skicka ut nyhetsbrev som du har anmält dig till.

Kreditupplysning:

Personuppgifter kan användas till att begära en kreditupplysning i samband med köp.

Kundservice:

Support i samband med dina köp och prenumerationer samt övriga frågor.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

Allmänna personuppgifter:

T.ex:

 • Namn och adress.
 • E-post.
 • Telefonnummer.
 • IP-adress.
 • Betalnings-information
 • Köp- och betalningshistorik.
 • Användning av digitala tjänster.
 • Intressen och preferenser.
 • Uppgifter om t.ex. vikt, längd, kost- och motionsvanor vid användning av utvalda appar
 • Inloggningsuppgifter i samband med kundsupport.

Känsliga personuppgifter:

Uppgifter om hälsa, t.ex. allergier vid bokning av resor.

Vi samlar in uppgifter från följande källor

 • Direkt från dig.
 • Från företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.
 • Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis telefonregister och geodemografiska klassificeringar.

 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

 • Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt bokföringslagen.
 • Om det är nödvändigt för ändamål som rör Bonnier Publications International AS:s berättigade intresse att skicka nyhetsbrev, begära kreditupplysning och i övrigt kunna erbjuda en effektiv kundservice.
 • Ditt samtycke.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

(i) Med företag inom samma koncern, bl.a. Bonnier Publications A/S samt övriga samarbetspartners såsom resebyråer.

(ii) Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

 • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
 • Leveranstjänster
 • Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.

(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

 • I samband med leverans av våra produkter och tjänster kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att spara information en längre period.
 • Så länge ett samtycke till att ta emot nyhetsbrev inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara personuppgifter, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
 • I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade kunder raderas efter ett år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

 

Mellan företag

Personuppgifter används för att kontakta företag, t.ex. vid annonsförsäljning.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

 

Vi samlar in uppgifter från följande källor

 • Direkt från dig.
 • Från företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.
 • Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis telefonregister och webbplatser.

 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

För att kunna samarbeta effektivt med våra samarbetspartners och leverantörer, t.ex. vid annonsförsäljning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

(i) Med företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.

(ii) Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

 • leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice.

(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

 • I samband med samarbete, försäljning och leverans av produkter och tjänster, kommer vi att lagra dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, såvida det inte finns särskilda skäl för att spara information en längre period.

 

Marknadsföring

Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, bland annat för att rikta vår kommunikation utifrån dina intressen och vanor (digitalt beteende på våra webbplatser och nyhetsbrev samt köphistorik) för att kunna skicka relevant marknadsföring till dig.

 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

Allmänna personuppgifter:

T.ex:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster såsom nyhetsbrev
 • Intressen och preferenser
 • Kön
 • Ålder

 

Vi samlar in uppgifter från följande källor

 • Direkt från dig.
 • Från företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.
 • Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis sociala medier, telefonregister och geodemografiska klassificeringar.

 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

 • Om det är nödvändigt för ändamål som rör Bonnier Publications International AS:s berättigade affärsintresse att marknadsföra produkter och tjänster.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

(i) Med företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.

(ii) Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

 • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
 • Leveranstjänster

(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

(iv) För marknadsföring av våra produkter och tjänster i samarbete med:

 • Dataanalysföretag
 • Kreativa och digitala byråer
 • Konsultverksamheter
 • Telemarketingföretag
 • Samarbetspartners inom digitala medier.

(v) För indelning av kundgrupper vid marknadsföring av samarbetspartners varor och tjänster, och i enlighet med gällande lag, delar vi även allmänna kunduppgifter med samarbetspartners inom följande kategorier:

 • Förlagsverksamhet såsom bokklubbar
 • Postorderverksamhet
 • Lotteriverksamhet
 • Leverantörer av hälsoprodukter.

 

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

Vi sparar dina personuppgifter:

 • Så länge ett samtycke till att ta emot marknadsföring inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att bevara personuppgifterna, t. ex. i samband med en rättslig förpliktelse.

 

Produktutveckling och statistik

Affärs- och produktutveckling:

Vid användning av våra webbplatser samlas personuppgifter in för undersökningar, statistik och analyser för att förbättra produkter, tjänster och teknik.

Statistik:

Personuppgifter används för att sammanställa statistik över din och andras användning av vår webbplats.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter:

T.ex:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster såsom nyhetsbrev
 • Intressen och preferenser som samlats in genom användning av cookies
 • Kön
 • Ålder

 

Vi samlar in uppgifter från följande källor:

 • Direkt från dig.
 • Från företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.
 • Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis sociala medier och geodemografiska klassificeringar.

 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder:

 • Om det är nödvändigt för ändamål som rör Bonnier Publications International AS:s berättigade affärsintresse att utveckla nya och förbättrade existerande produkter och tjänster, sammanställa statistik och optimera användarupplevelsen på webbplatsen.

 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall:

(i) Med företag inom samma koncern, dvs Bonnier Publications A/S.

(ii) Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

 • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
 • Leveranstjänster.

(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

(iv) För utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster i samarbete med:

 • Dataanalysföretag
 • Kreativa och digitala byråer
 • Konsultverksamheter
 • Samarbetspartners inom digitala medier.

 

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver:

 • Om vi har en aktiv kundrelation kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, såvida det inte finns särskilda skäl att spara information en längre period.
 • Om vi inte har en aktiv kundrelation, men du har gett ditt samtycke till att motta nyhetsbrev eller marknadsföring, kommer vi att bevara personuppgifterna tills du återkallar ditt samtycke. Detta förutsätter att vi i övrigt inte har skyldighet att spara personuppgifterna, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
 • I allmänhet kommer personuppgifter om icke-registrerade kunder att raderas efter ett år, såvida det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

 

 

Bonnier Publications ingår i Bonnierkoncernen. Vissa bolag inom Bonnierkoncernen delar vissa administrativa system samt bedriver kundsupport och kvalitetssäkrad analys av data. Av den anledningen delar vi vissa personuppgifter med varandra inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete. Bonnier News AB administrerar och förvaltar den gemensamma databasen och är personuppgiftsansvarig för den koncerngemensamma personuppgiftsbehandlingen tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för Bonnierkoncernens gemensamma databas sker i enlighet med den gemensamma dataskyddspolicyn som du finner här.

3.   Konsekvenser av behandlingen

När vi behandlar dina personuppgifter för användning i marknadsföringssyfte kommer vi att analysera och profilera dig mot bakgrund av dina intressen och ditt beteende, för att göra vår marknadsföring och kommunikation så relevant som möjligt för dig.

4.   Överföring till land utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, däribland USA, Indien och Vietnam.

Överföring till tredjeland kommer endast att ske för särskilda ändamål, som anges i avsnitt 2, och vi kommer alltid att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder i de fall det sker en överföring till ett land utanför EU/EES, enligt följande:

 1. Landet/länderna eller företaget/företagen har av EU-kommissionen bedömts kunna säkerställa tillräckligt skydd av personuppgifter, antingen genom lagstiftning eller andra åtgärder, t.ex. de amerikanska företag som vi samarbetar med och som är certifierade enligt EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
 2. Landet/länderna eller företaget/företagen har enligt EU-kommissionen inte bedömts kunna säkerställa tillräckligt skydd av personuppgifter. Vi kommer därför se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder med hjälp av EU-kommissionens standardkontrakt som offentliggörs av EU-kommissionen eller genom andra avtal som godkänts av behöriga myndigheter. Du har möjlighet att få en kopia av detta kontrakt/avtal genom att kontakta oss på [email protected]

5.   Obligatorisk information

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn, e-postadress och eventuell betalningsinformation – i de fall du önskar en digital produkt.
 • Namn, adress, e-postadress och eventuell betalningsinformation – i de fall du önskar leverans av en fysisk produkt.

6.   Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.
 • Du har ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Det kan du göra genom att skriva till: [email protected].
 • Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

Du har alltid möjlighet att avbeställa nyhetsbrev eller annan kommunikation skickad via e-post/sms genom att använda avanmälningslänken direkt i utskicket. Dessutom kan du utnyttja dina rättigheter genom att skicka ett mejl till: [email protected].

Observera att samtycke till direktmarknadsföring via meddelanden på våra webbplatser endast kan avbrytas direkt i dina personliga webbläsarinställningar, som vi inte har tillgång till. På samma sätt kan du avanmäla notifikationer i våra appar i inställningarna för din(a) mobila enhet(er).

Vi gör generella reservationer angående era rättigheter till invändningar mot direktmarknadsföring på de data och samtycken som du har gjort direkt till en tredje part eller en tredjeparts tekniska plattform, som distribuerar innehåll eller direktmarknadsföring från Bonnier Publications Group. I dessa fall uppmanar vi dig att välja bort direkt marknadsföring i appens/webbläsarens inställningar på din personliga enhet eller att kontakta den tredje parten för att få dina rättigheter uppfyllda.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i enskilda fall – detta beror på de faktiska omständigheterna i samband med behandlingen.

Vid viktiga förändringar kommer vi att meddela dig genom denna webbplats och via e-post, om möjligt. Aktuell version av denna policy finns på vår webbplats bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy.

 Senast uppdaterad: 26.06.2019

Bonnier Publications is behind an exciting portfolio of media brands. Each of our brands represents passion and values that are shared by consumers in many countries and it is the basis for the close relationship that is cultivated through the various media.