Jump to content

Dataskyddspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Bonnier Publications A/S (”vi” eller ”oss”) behandlar och skyddar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är:

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130

2100 København Ø, Danmark

Org. nr. 12376405

2. Beskrivning av behandlingen

Bonnier Publications hanterar personuppgifter för en rad olika ändamål som förtydligas nedan. 

Detta inkluderar:

 • Leverans av tjänster
 • Handel och samarbete med tredjepartsföretag
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling och statistik
 • Rekrytering
 • Bedrivande av verksamheten
 • Iakttagande av rättsliga skyldigheter

Denna integritetspolicy gäller inte för behandling av personuppgifter om Bonnier Publications medarbetare, inklusive externa konsulter och liknande externa affärsförhållanden eller personuppgifter som omfattas av reglerna i lagen om informationsdatabaser.

Ändamål – tillhandahållande av tjänster

Bonnier Publications använder personuppgifter för att kunna leverera våra produkter till våra kunder och liknande användare av våra tjänster samt genomföra transaktioner som en del av kundavtal. 

Detta omfattar:

Leverans av våra produkter och tjänster 

Personuppgifter används för att kontakta registrerade för leverans av produkter och tjänster som de har köpt, anmält sig till och/eller tecknat prenumerationer för.

Leverans av nyhetsbrev

Personuppgifter används för att skicka nyhetsbrev till personer som har registrerat sig.

Kundtjänst

Support i samband med registrerades köp och prenumerationer samt övriga förfrågningar.

Användarprofil

Vi kan spara personliga preferenser i profiler på våra webbplatser och i våra appar för att leverera anpassat innehåll.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter

Exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-address
 • Betalningsinformation
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster
 • Intressen och preferenser
 • Information om exempelvis vikt, längd, kost och motionsvanor vid användning av utvalda appar
 • Inloggningsuppgifter för kundsupport
Känslig information

Hälsouppgifter, exempelvis allergier vid bokning av resor.

Källor

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group
 • Från andra källor som är allmänt tillgängliga, exempelvis telefonregister och geodemografiska klassificeringar

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som den registrerade har ingått i samband med köp eller registrering för våra tjänster samt support vid eventuella förfrågningar.
 • Om uttryckligt samtycke har getts till behandling av personuppgifter vid registrering för nyhetsbrev eller vid upprättande av profil.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter under följande omständigheter:

 1. Till koncernanslutna bolag i Bonnier Group samt övriga samarbetspartner, exempelvis resebyråer
 2. Till leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet, till exempel:
 • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundtjänst
 • Leveranstjänster
 • Finansinstitut och betaltjänstleverantörer

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 • Så länge ett avtalsförhållande inte har upphört och ett lämnat samtycke till att ta emot nyhetsbrev inte har återkallats, och vi inte är skyldiga att lagra personuppgifterna, exempelvis i samband med en rättslig förpliktelse.
 • Efter avslutat kundförhållande lagrar vi personuppgifter i upp till sex år, såvida det inte finns särskilda skäl att lagra informationen under en längre period. Denna tidsperiod bestäms utifrån en rimlighetsbedömning med utgångspunkt i tidsfristerna i bokföringslagen.

Ändamål – Handel och samarbete med tredjepartsföretag

Uppgifter om företagskunder som tillhör externa företag används för att kontakta företag, exempelvis för annonsförsäljning eller andra typer av samarbeten.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Information om befattning

Källor

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group
 • Från andra källor som är offentligt tillgängliga, exempelvis telefonregister och webbplatser

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Berättigat intresse för att effektivt kunna samarbeta med våra samarbetspartner och leverantörer, exempelvis avseende annonsförsäljning

Mottagare

Vi kan lämna ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare

 1. Koncernföretag i Bonnier Group
 2. Leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet, exempelvis leverantörer av tjänster, teknisk support och kundtjänst.

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 • Så länge det är relevant för affärssamarbete

Ändamål – Marknadsföring

Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, inklusive att rikta kommunikation till kunder och slutanvändare baserat på intresseområden och digitalt beteende på våra webbplatser, i appar och nyhetsbrev samt köphistorik, för att utarbeta och skicka relevant marknadsföring.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter

Exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-address
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster, inklusive nyhetsbrev
 • Intressen och preferenser
 • Kön
 • Ålder

Källor

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group
 • Från andra källor som är offentligt tillgängliga, exempelvis sociala medier, telefonregister och geodemografiska klassificeringar

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder

 • Nödvändigt för att tillgodose Bonnier Publications berättigade intresse av att marknadsföra produkter och tjänster.
 • Baserat på samtycke där digital direktmarknadsföring används.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 1. Företag inom Bonnier Group-koncernen
 2. Till leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet, till exempel:
  1. Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundtjänst
  2. Leveranstjänster
 3. För marknadsföring av våra produkter och tjänster till:
  1. Data- och analysföretag
  2. Samarbetspartner som reklambyråer inom tryckta eller digitala medier
  3. Konsultföretag
  4. Telemarketingföretag
  5. Samarbetspartner inom digitala medier
 4. För partners marknadsföring av deras varor och tjänster och i enlighet med tillämplig lagstiftning delar vi också med oss av allmän kundinformation till partner för indelning i kundsegment inom följande kategorier:
  1. Förlag, inklusive bokklubbar
  2. Postorderföretag
  3. Lotteriarrangörer
  4. Leverantörer av hälsoprodukter
  5. Digitala annonsörer

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 • Så länge det är nödvändigt för att tillgodose våra marknadsföringsintressen
 • Så länge ett lämnat samtycke till att ta emot marknadsföring inte har återkallats, och vi inte är skyldiga att lagra personuppgifterna, exempelvis i samband med en rättslig förpliktelse

Ändamål – Produktutveckling och statistik

Personuppgifter samlas in via cookies och liknande tekniker vid användning av våra webbplatser, appar och andra produkter för undersökningar, statistik och analyser för att förbättra produkter, tjänster och tekniker. Mer information finns i cookiepolicyn för respektive webbplats.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter

Exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-address
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster, inklusive nyhetsbrev
 • Intressen och preferenser
 • Kön
 • Ålder

Källor

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group
 • Från andra offentliga källor som sociala medier och geodemografiska klassificeringar

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Nödvändigt för att tillgodose Bonnier Publications berättigade intresse av att utveckla nya och förbättra befintliga produkter och tjänster, ta fram statistik samt optimera användarupplevelsen i våra produkter.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter under följande omständigheter:

 1. Företag inom Bonnier Group-koncernen
 2. För leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet, till exempel:
  1. Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundtjänst
  2. Leveranstjänster
 3. För utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster, exempelvis:
  1. Data- och analysföretag
  2. Samarbetspartner som reklambyråer inom tryckta eller digitala medier
  3. Konsultföretag
  4. Samarbetspartner inom digitala medier

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 • Så länge det finns ett aktivt kundförhållande 
 • Personuppgifter som används för statistik raderas efter ett år, såvida det inte finns särskilda skäl att lagra dem under en längre period.

Ändamål – Rekrytering

 • Personuppgifter behandlas vid bedömning av arbetssökandes potential som medarbetare hos Bonnier Publications
 • Vid anställning omfattas medarbetare av en intern integritetspolicy

Kategorier av personuppgifter

Allmänna personuppgifter

Exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Utbildning
 • Nationalitet
 • Intressen och kompetenser
 • Arbetslivshistorik
Utdrag ur belastningsregistret

Om anställningen kräver det kan vi begära att den sökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Känsliga personuppgifter

Bonnier Publications behandlar normalt inte känslig information. Om uppgiftspersonen ändå vill dela sådan information, exempelvis av hälsoskäl, behandlar Bonnier Publications inte denna information utöver vad som är absolut nödvändigt för anställningsförhållandet.

Källor

Vi samlar in information:

 • Direkt från den registrerade
 • Genom offentlig information från exempelvis sociala medier som Facebook och LinkedIn
 • Från andra källor som den registrerade personen uttryckligen har godkänt, exempelvis referenser

Rättslig grund för behandling

 • Berättigat intresse av att rekrytera duktiga och trevliga medarbetare.
 • Uttryckligt samtycke där behandling handlar om känslig information som inte är avsedd att behandlas enligt annan tillämplig lagstiftning

Mottagare

 • Våra samarbetspartner som tillhandahåller säkra system för behandling av ansökningar

Lagring

 • Personuppgifter lagras så länge ansökningar fortfarande behandlas
 • Därefter lagras personuppgifter av juridiska skäl i högst sex månader, varefter uppgifterna raderas om den sökande inte anställs.

Ändamål – Bedrivande av verksamhet

Personuppgifter behandlas i syfte att tillgodose Bonnier Publications berättigade intresse av att bedriva en säker och effektiv verksamhet. 

Detta omfattar:

Kreditvärdighet

Personuppgifter kan användas för att göra en kreditbedömning i samband med köp.

Förebyggande av bedrägerier

Personuppgifter kan användas för att undvika orimliga och otillbörliga försök att kringgå företagets köp- och användarvillkor.

Fordringar och liknande rättsliga krav

Personuppgifter används för att göra rättsliga anspråk vid exempelvis fordringskrav.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter

Exempelvis:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-address
 • Betalningsinformation
 • Köp- och betalningshistorik
 • Användning av digitala tjänster
 • Inloggningsuppgifter

Källor

Vi samlar in information från följande källor:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group
 • Från andra offentliga källor, exempelvis telefonregister och geodemografiska klassificeringar

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i
 • Nödvändigt för att tillgodose Bonnier Publications berättigade intresse av att bedriva en säker och effektiv verksamhet

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter under följande omständigheter:

 1. Till koncernanslutna bolag i Bonnier Group samt övriga samarbetspartner, exempelvis resebyråer.
 2. Till leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet, till exempel:
  1. Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundtjänst.
  2. Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan.

 • Efter avslutat kundförhållande lagrar vi personuppgifter i upp till sex år, såvida det inte finns särskilda skäl att lagra informationen under en längre period. Denna tidsperiod bestäms utifrån en rimlighetsbedömning med utgångspunkt i tidsfristerna i bokföringslagen.

Ändamål – Uppfyllande av juridiska skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla och dokumentera våra juridiska skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen och där så är nödvändigt för dokumentation vid eventuella juridiska tvister.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Allmänna personuppgifter

Detta omfattar: 

 • Bokföringsmaterial
 • Kunduppgifter
 • Eventuella frågor från kunder, användare och intressenter

Källor

Vi samlar in information från:

 • Direkt från den registrerade
 • Från koncernföretag i Bonnier Group

Rättslig grund för behandling

 • Nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter

Mottagare

 • Relevanta offentliga institutioner
 • Advokatbyråer och auktoriserade intressenter

Lagring

 • Personuppgifter lämnade vid köp och leverans av tjänster förvaras i upp till sex år efter avslutat kundförhållande i enlighet med bokföringslagen

3. Konsekvenser av behandlingen

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföring kommer vi att analysera och profilera mot bakgrund av den registrerades intressen och beteenden för att göra vår marknadsföring och övrig kommunikation så relevant som möjligt.

4. Digital och programmatisk marknadsföring

Bonnier Publications använder i samband med onlineannonsering en standard, TCF (Transparency and Consent Framework), för gott uppträdande online och förmedling av användarens samtycken och spårningspreferenser till tredjepartsannonsörer. Denna standard styrs genom webbsidornas cookiebanderoller, där det kan finnas information om var och en av annonsörerna som använder standarden. Standarden har utvecklats och hanteras av den internationella intresseorganisationen för annonsörer, IAB Europe.

5. Överföringar till länder utanför EU/EES

Vi kan överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, bland annat USA.

Överföringar till tredje land kommer endast att ske för de specifika ändamål som anges i avsnitt 2 och vi kommer alltid att säkerställa att det finns nödvändiga garantier när det sker en överföring till ett land utanför EU/EES som omfattar nedanstående:

 1. Landet/länderna eller företaget/företagen har av EU-kommissionen bedömts som länder som, i allmänhet, antingen genom lagstiftning eller genom andra åtgärder, säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter
 2. Om landet/länderna eller företaget/företagen av EU-kommissionen inte har bedömts vara länder som säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, kommer vi att säkerställa att det finns nödvändiga garantier med hjälp av EU-kommissionens standardavtal som offentliggörs av kommissionen. Kopia av detta avtal kan erhållas genom att kontakta Bonnier Publications

6. Obligatorisk information

Följande uppgifter är obligatoriska vid handel med Bonnier Publications:

 • Namn, e-postadress och eventuell betalningsinformation och preferenser – om du vill ha en digital produkt
 • Namn, adress, e-postadress och eventuell betalningsinformation – om du önskar leverans av en fysisk produkt.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som gjorts innan du återkallar ditt samtycke.
 • Du har en ovillkorlig rätt att neka till behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Det kan du göra genom att skriva till [email protected].
 • Du har rätt att få information om huruvida personuppgifter om dig används och i så fall få tillgång till dessa uppgifter.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, exempelvis Datainspektionen.

Du har alltid möjlighet att avregistrera ett nyhetsbrev eller annan kommunikation mottagen via e-post/sms genom att använda avregistreringslänken i utskicket. Dessutom kan du utöva dina rättigheter genom att skicka ett mejl till: [email protected].  Ange vilken/vilka e-postadress(er) och eventuellt telefonnummer du vill avregistrera.

Observera att ett lämnat samtycke till att motta direktmarknadsföring via aviseringar på våra webbplatser endast kan avanmälas direkt i dina personliga webbläsarinställningar. Du kan avanmäla aviseringar i dina webbläsarinställningar under ”Inställningar” – ”Inställningar för innehåll” – ”Notifieringar”. På samma sätt kan du avanmäla pushmeddelanden i våra appar på din mobila enhet under ”Inställningar” och ”Meddelanden”.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i alla fall eller att du kan motsäga dig profilering av innehåll där det är en central del av våra tjänster – detta beror på de konkreta behandlingstyperna.I händelse av väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via denna webbplats eller via e-post om det är möjligt. Den vid aktuell tidpunkt gällande versionen av denna policy finns på vår webbplats bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy-fi

2022-05-20