Jump to content

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Bonnier Publications A/S (“me”) käsittelee ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelystä vastaava oikeussubjekti on:

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130

2100 København Ø

Y-tunnus 12376405

2. Käsittelyn kuvaus

Bonnier Publications käsittelee henkilötietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, jotka selitetään jäljempänä. 

Näitä ovat mm. seuraavat:

 • Palvelujen tarjoaminen
 • Kauppa ja yhteistyö kolmantena osapuolena toimivien yritysten kanssa
 • Markkinointi
 • Tuotekehitys ja tilastot
 • Rekrytointi
 • Liiketoiminta
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka liittyvät Bonnier Publicationsin työntekijöihin, mukaan lukien ulkopuoliset konsultit ja vastaavat ulkoiset liikesuhteet, tai jotka kuuluvat tietokantalain määräysten piiriin.

Käyttötarkoitus – Palvelujen toimittaminen

Bonnier Publications käyttää henkilötietoja tuotteiden toimittamiseen asiakkaillemme ja vastaaville palvelujemme käyttäjille sekä liiketoimien toteuttamiseen osana asiakassopimuksia. 

Näitä ovat mm:

Tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen 

Henkilötietoja käytetään rekisteröityneisiin henkilöihin yhteyden ottamiseen niiden tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, joita he ovat ostaneet ja/tai tilanneet tai joihin he ovat rekisteröityneet.

Uutiskirjeiden toimitus

Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn tilaamien uutiskirjeiden lähettämiseen.

Asiakaspalvelu

Rekisteröidyn ostoihin ja tilauksiin sekä muihin tiedusteluihin liittyvä tuki.

Käyttäjäprofiili

Voimme tallentaa henkilökohtaisia mieltymyksiä verkkosivujemme ja sovellustemme profiileihin räätälöidyn sisällön tarjoamiseksi.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot

Esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Maksutiedot
 • Osto- ja maksuhistoria
 • Digitaalisten palvelujen käyttö
 • Kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset
 • Tietoja esim. paino, pituus, ruokavalio ja liikuntatottumukset valittuja sovelluksia käytettäessä
 • Asiakastukeen liittyvät kirjautumistiedot
Arkaluontoiset tiedot

Terveystiedot, esimerkiksi allergiat matkavarauksen yhteydessä.

Lähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä
 • Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinluettelot ja geodemografiset luokitukset

Käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien käsittelyperusteiden pohjalta:

 • Jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena ostaessaan palveluitamme tai rekisteröityessään palveluihimme, sekä tukea varten mahdollisissa tiedusteluissa.
 • Jos henkilötietojen käsittelylle on annettu nimenomainen suostumus uutiskirjettä tilattaessa tai profiilia luotaessa.

Vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

 1. Bonnier-konserniin kuuluville tytäryhtiöille ja muille yhteistyökumppaneille, esimerkiksi matkatoimistoille.
 2. Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme tukemiseksi, esimerkiksi:
 • Palveluntarjoajat, tekninen tuki ja asiakaspalvelu
 • Toimituspalvelut
 • Rahoituslaitokset ja maksupalveluiden tarjoajat

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Niin kauan kuin sopimussuhde ei ole päättynyt ja annettua suostumusta uutiskirjeiden vastaanottamiseen ei ole peruutettu eikä meillä ole velvollisuutta säilyttää henkilötietoja esim. lainmukaiseen velvoitteeseen liittyen.
 • Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään 6 vuotta, ellei tietojen säilyttämiseen tätä pidempään ole erityisiä syitä. Tämä ajanjakso määritetään kirjanpitolaissa säädettyihin aikarajoihin perustuvan kohtuullisuusarvioinnin perusteella.

Käyttötarkoitus – Kauppa ja yhteistyö kolmantena osapuolena toimivien yritysten kanssa

Ulkopuolisten yritysten yritysasiakkaita koskevia tietoja käytetään yhteyden ottamiseksi yrityksiin esimerkiksi mainosten myyntiä tai muita yhteistyömuotoja varten.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asemaa koskevat tiedot

Lähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä
 • Muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavilla, esim. puhelinluettelot ja verkkosivustot

Käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien käsittelyperusteiden pohjalta:

 • Oikeutettu etu, jotta voimme työskennellä tehokkaasti yhteistyökumppaneidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa, esim. mainosmyynnin osalta.

Vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajille

 1. Bonnier-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt
 2. Toimittajat, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme tukemiseksi, esim. palveluntarjoajat, tekninen tuki ja asiakaspalvelu.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Niin kauan kuin sillä on merkitystä ammatillisen yhteistyön toteuttamisen kannalta.

Käyttötarkoitus – Markkinointi

Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, mm. viestinnän kohdentamiseen asiakkaille ja loppukäyttäjille kiinnostuksen kohteiden sekä digitaalisen toiminnan perusteella verkkosivustoillamme, sovelluksissamme ja uutiskirjeissämme sekä ostohistorian perusteella asianmukaisen markkinoinnin laatimiseksi ja lähettämiseksi.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot

Esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Osto- ja maksuhistoria
 • Digitaalisten palvelujen, kuten uutiskirjeiden, käyttö
 • Kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset
 • Sukupuoli
 • Ikä

Lähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä
 • Muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavilla, esim. sosiaalinen media, puhelinluettelot ja geodemografiset luokitukset

Käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien käsittelyperusteiden pohjalta:

 • Välttämätöntä Bonnier Publicationsin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.
 • Perustuu suostumukseen, jossa käytetään digitaalista suoramarkkinointia.

Vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajille:

 1. Bonnier-konserniin kuuluville tytäryhtiöille
 2. Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme tukemiseksi, esimerkiksi:
  1. Palveluntarjoajat, tekninen tuki ja asiakaspalvelu
  2. Toimituspalvelut
 3. Tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin seuraaville tahoille:
  1. Tieto- ja analyysitoimistot
  2. Luovat ja digitaaliset toimistokumppanit
  3. Konsultointipalvelut
  4. Telemarkkinointitoimistot
  5. Digitaaliset mediakumppanit
 4. Tavaroiden ja palveluiden markkinointia varten kumppaneille, ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti jaamme myös yleisiä asiakastietoja segmentointia varten seuraaviin luokkiin kuuluvien kumppaneiden kanssa:
  1. Kustannustoiminta, mukaan lukien kirjakerhot
  2. Postimyynti
  3. Arvontapalveluiden tarjoajat
  4. Terveystuotteiden toimittajat
  5. Digitaaliset mainostajat

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Niin kauan kuin se on tarpeen markkinointiin liittyvien etujemme täyttämiseksi.
 • Niin kauan kuin suostumusta markkinoinnin vastaanottamiseen ei ole peruutettu eikä meillä ole velvollisuutta säilyttää henkilötietoja, esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen vuoksi.

Käyttötarkoitus – Tuotekehitys ja tilastot

Henkilötietoja kerätään evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla, kun käytät verkkosivustojamme, sovelluksiamme ja muita tuotteitamme. Niitä kerätään tutkimuksia, tilastoja ja analyysejä varten, jotta voimme parantaa tuotteita, palveluita ja tekniikoita. Katso lisätietoja kunkin verkkosivuston evästekäytännöstä.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot

Esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Osto- ja maksuhistoria
 • Digitaalisten palvelujen, kuten uutiskirjeiden, käyttö
 • Kiinnostuksen kohteet ja mieltymykset
 • Sukupuoli
 • Ikä

Lähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä
 • Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten sosiaalisesta mediasta ja geodemografisista luokituksista

Käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavien käsittelyperusteiden pohjalta:

 • Tarpeellinen, jotta voidaan saavuttaa Bonnier Publicationsin oikeutettu etu kehittää uusia ja parantaa olemassa olevia tuotteita ja palveluita, laatia tilastoja ja optimoida tuotteidemme käyttökokemusta.

Vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 1. Bonnier-konserniin kuuluville tytäryhtiöille
 2. Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme tukemiseksi, esimerkiksi:
  1. Palveluntarjoajat, tekninen tuki ja asiakaspalvelu
  2. Toimituspalvelut
 3. Tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseksi ja parantamiseksi, esimerkiksi:
  1. Tieto- ja analyysitoimistot
  2. Luovat ja digitaaliset toimistokumppanit
  3. Konsultointipalvelut
  4. Digitaaliset mediakumppanit

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen 
 • Tilastoissa käytettävät henkilötiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua, ellei niiden säilyttämiseen pidempään ole erityisiä syitä.

Käyttötarkoitus – Rekrytointi

 • Henkilötietoja käsitellään arvioitaessa työnhakijoiden potentiaalia toimia Bonnier Publicationsin työntekijöinä.
 • Työsuhteen alkaessa työntekijöihin sovelletaan sisäistä tietosuojakäytäntöä.

Henkilötietoryhmät

Yleiset henkilötiedot

Esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Koulutus
 • Kansallisuus
 • Kiinnostuksen kohteet ja pätevyys
 • Työhistoria
Rikosasiat

Tarvittaessa voimme pyytää hakijaa esittämään rikosrekisteriotteen.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Bonnier Publications ei lähtökohtaisesti käsittele arkaluontoisia tietoja. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa jakaa tällaisia tietoja, esimerkiksi jos niillä on merkitystä terveydellisistä syistä, Bonnier Publications ei käsittele näitä tietoja laajemmin kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä työsuhteen kannalta.

Lähteet

Keräämme tietoja:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Julkisesti saatavilla olevaa tietoa esimerkiksi Facebookin ja LinkedInin kaltaisesta sosiaalisesta mediasta
 • Muista rekisteröidyn nimenomaisesti sallimista lähteistä, esim. viittaukset

Käsittelyperuste

 • Oikeutettu etu rekrytoida ammattitaitoisia ja sopivia työntekijöitä.
 • Nimenomainen suostumus, jos käsittely koskee arkaluonteisia tietoja, joiden käsittely ei ole sallittua muun sovellettavan lainsäädännön nojalla.

Vastaanottajat

 • Yhteistyökumppanimme, jotka tarjoavat turvallisia järjestelmiä hakemusten käsittelyyn

Tietojen säilyttäminen

 • Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin hakemukset ovat käsittelyssä.
 • Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään oikeudellisista syistä enintään 6 kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan, mikäli hakijaa ei palkata.

Käyttötarkoitus – Liiketoiminta

Henkilötietoja käsitellään Bonnier Publicationsin oikeutetun edun mukaisesti turvallisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamiseksi. 

Näitä ovat mm:

Luottoluokitus

Henkilötietoja voidaan käyttää luottotietojen tarkistamiseen oston yhteydessä.

Petosten ehkäiseminen

Henkilötietoja voidaan käyttää estämään yrityksen osto- ja käyttöehtojen kohtuuton ja epäasianmukainen kiertäminen.

Vaatimukset ja muut vastaavat oikeusvaateet

Henkilötietoja käytetään oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanoon, esimerkiksi velkojen perintään.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot

Esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Maksutiedot
 • Osto- ja maksuhistoria
 • Digitaalisten palvelujen käyttö
 • Kirjautumistiedot

Lähteet

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä
 • Muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esim. puhelinluettelot ja geodemografiset luokitukset

Käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien käsittelyperusteiden pohjalta:

 • Jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on
 • Tarvitaan Bonnier Publicationsin oikeutetun edun toteuttamiseksi turvallisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamisessa

Vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 1. Bonnier-konserniin kuuluville tytäryhtiöille ja muille yhteistyökumppaneille, esimerkiksi matkatoimistoille.
 2. Toimittajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä liiketoimintamme tukemiseksi, esimerkiksi:
  1. Palveluntarjoajat, tekninen tuki ja asiakaspalvelu.
  2. Rahoituslaitokset ja maksupalveluiden tarjoajat.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään 6 vuotta, ellei tietojen säilyttämiseen tätä pidempään ole erityisiä syitä. Tämä ajanjakso määritetään kirjanpitolaissa säädettyihin aikarajoihin perustuvan kohtuullisuusarvioinnin perusteella.

Käyttötarkoitus – Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietoja noudattaaksemme ja dokumentoidaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme, mm. kirjanpitolakia, sekä jos dokumentointi on välttämätöntä mahdollisten riita-asioiden varalta.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot

Näitä ovat mm: 

 • Kirjanpitoaineisto
 • Asiakastiedot
 • Asiakkaiden, käyttäjien ja sidosryhmien mahdolliset kyselyt

Lähteet

Keräämme tietoja:

 • Suoraan rekisteröidyltä
 • Bonnier-konserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä

Käsittelyperuste

 • Pakollinen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Vastaanottajat

 • Olennaiset julkiset laitokset
 • Lakiasiaintoimistot ja virallisesti valtuutetut sidosryhmät

Tietojen säilyttäminen

 • Henkilötietoja, jotka on luovutettu palvelujen ostamisen ja toimittamisen yhteydessä, säilytetään enintään 6 vuotta asiakassuhteiden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti

3. Käsittelyn seuraukset

Kun käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, analysoimme ja profiloimme rekisteröidyn kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella, jotta markkinointimme ja muu viestintämme olisi mahdollisimman olennaista.

4. Digitaalinen ja ohjelmallinen markkinointi

Bonnier Publications käyttää verkkomainontaan liittyen TCF-standardia (Transparency and Consent Framework), joka koskee hyvää verkkokäyttäytymistä sekä käyttäjien verkossa antamien suostumusten ja seuranta-asetusten ilmoittamista kolmansina osapuolina toimiville mainostajille. Tätä standardia hallinnoidaan verkkosivustojen evästebannereiden kautta, joissa on tietoja jokaisesta standardia käyttävästä mainostajasta. Standardin on kehittänyt kansainvälinen mainostajien etujärjestö IAB Europe.

5. Tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien Yhdysvallat.

Tietoja siirretään kolmansiin maihin vain kohdassa 2 mainittuja erityistarkoituksia varten, ja varmistamme aina, että tarvittavat suojatoimet ovat käytössä, kun tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, seuraavista syistä:

 1. Komissio on arvioinut, että maa/maat tai yritys/yritykset takaavat yleisesti joko lainsäädännöllä tai muilla toimenpiteillä henkilötietojen suojauksen riittävän tason.
 2. Jos komissio ei ole arvioinut maan/maiden tai yrityksen/yritysten takaavan henkilötietojen suojauksen riittävää tasoa, varmistamme, että tarvittavat takeet on otettu käyttöön käyttämällä komission julkaisemia komission vakiosopimuksia. Jäljennöksen tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Bonnier Publicationsiin.

6. Pakolliset tiedot

Seuraavat tiedot ovat pakollisia Bonnier Publications -oston yhteydessä:

 • Nimi, sähköpostiosoite ja mahdolliset maksutiedot ja asetukset, jos haluat digitaalisen tuotteen
 • Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja mahdolliset maksutiedot, jos haluat saada fyysisen tuotteen.

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi tarkastamista, oikaisemista tai poistamista.
 • Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta ennen suostumuksesi peruuttamista tehdyn käsittelyn laillisuuteen.
 • Sinulla on ehdoton oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, kohdennettu markkinointi mukaan lukien. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected].
 • Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käytetäänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käytetään, saada pääsy näihin tietoihin.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, esim. tietosuojavaltuutetulle.

Voit milloin tahansa perua uutiskirjeen tai muun sähköpostiviestin/tekstiviestin tilauksen käyttämällä viestissä olevaa peruutuslinkkiä. Lisäksi voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected].  Ilmoita, mihin sähköpostiosoitteeseen ja mahdollisesti puhelinnumeroon lähetettävät uutiskirjeet ja muut viestit haluat peruuttaa.

Huomaa, että suostumuksen suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen verkkosivustoillamme olevien ilmoitusten kautta voi suoraan kieltää vain selaimen asetuksissa. Voit peruuttaa viestien tilauksen selaimesi asetuksissa kohdassa “Asetukset” – “Sisältöasetukset” – “Ilmoitukset”. Voit myös poistaa sovelluksemme ponnahdusilmoitukset käytöstä mobiililaitteesi kohdasta “Asetukset” ja “Ilmoitukset”.

Näihin oikeuksiin voi liittyä ehtoja tai rajoituksia. Siksi ei ole varmaa, että sinulla on esimerkiksi oikeus tietojen siirrettävyyteen kaikissa tapauksissa tai että voit vastustaa sisällön profilointia silloin, kun se on keskeinen osa palveluitamme – tämä riippuu konkreettisista käsittelytoimista.

Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä tällä sivustolla tai sähköpostitse, jos mahdollista. Tietosuojakäytännön kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla verkkosivustollamme osoitteessa bonnierpublications.com/tietosuoja.

2022-05-20