Jump to content

Resultatfremgang i Bonnier Publications

Bonnier Publications, som er førende nordisk udgiver af specialinteresse medier, kom ud af 2019 med et overskud (EBITA) på 100 millioner kroner. Det er en klar forbedring sammenlignet med resultatet i 2018 på 88 millioner kroner.

Resultatet er meget tilfredsstillende. Vi har en stærk lønsomhed i vores traditionelle magasinforretning, som gør det muligt at levere et rigtig godt resultat samtidig med investeringer i nye, digitale produkter

Jesper Buchvald, CEO Bonnier Publications

I takt med forbrugernes ændrede vaner falder efterspørgslen efter trykte medier, hvilket også påvirker magasinmarkedet. Omsætningen i Bonnier Publications var 853 millioner kroner i 2019, hvilket er en nedgang i forhold til 2018, hvor omsætningen var 955 millioner kroner.

I slutningen af 2018 gennemførtes en omfattende omstrukturering af den lokale virksomhed i Norge med henblik på at sænke omkostningsniveauet. Dette har bidraget positivt til resultatet i 2019.

Vi er i en omstillingsfase, hvor vi forventer faldende indtægter – også i de kommende år. Markedet har taget positivt imod vores digitale tilbud. Dog kompenserer væksten i indtægter endnu ikke for nedgangen i salg af de trykte udgaver.

Jesper Buchvald, CEO Bonnier Publications

I løbet af 2019 lancerede Bonnier Publications digitale abonnementer på Illustreret Videnskab og Historie i fire nordiske lande. Gennem disse abonnementer kan forbrugerne tilgå indhold i flere formater via app og på aflukket website.
Modellen er velkendt fra nyhedsmedier, men der er endnu få succesrige eksempler på den form for transformation i magasinbranchen – også i et internationalt perspektiv.

Det er vores ambition gennem eksperimenter at finde frem til et digitalt produktformat, der hjælper forbrugerne til at dyrke interessen for specifikke emner, ligesom vi gør på print. Kunderne skal opleve produkterne så appellerende, at betalingsparatheden kan udgøre grundlaget for en substantiel vækst i fremtiden. Vi er endnu i den indledende fase af arbejdet og lærer konstant nyt om kundernes behov, adfærd og passion i forhold til både medierne og interesseområderne, som vi beskæftiger os med.

Jesper Buchvald, CEO Bonnier Publications

Med en EBITA margin på 11,7% er lønsomheden i Bonnier Publications fortsat blandt de højeste i branchen og forbedret i forhold til 2018, hvor marginen var 9,2%.

Bonnier Publications har hovedsæde i København og indgår i den svenske Bonnier koncern. Bonnier Publications har aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Belgien og står bag kendte titler som bl.a. Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Historie, Gør Det Selv, I Form, Costume og Komputer for alle.

ÅRETS RESULTAT

853

omsætning 2019

100

EBITA

11,7%

EBITA-margin

955

omsætning 2018

88

EBITA

9,2%

EBITA-margin

Note:
Regnskabstallene omfatter koncernen Bonnier Publications med aktiviteter og selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien og Holland. Regnskabet afviger derfor fra det legale resultat i Bonnier Publications A/S (cvr. nr. 12376405). Alle enheder indgår i regnskaberne for moderkoncernen Bonnier Group.

Se den samlede årsregnskabspressemeddelelse fra Bonnier AB (på engelsk) her:

 https://www.bonnier.com/en/news/Bonnier-delivers-improved-profit