Jump to content

Resultat for Bonnier Publications i 2022 kraftigt påvirket af omverdensforhold

Bonnier Publications, som er international udgiver af specialinteresse medier, opnåede i 2022 en omsætning på 654 mio. kr. og et årsresultat (EBITA) på 46 mio. kr. I forhold til 2021 er det en nedgang på henholdsvis 80 mio. kr. og 42 mio. kr.

Årets resultat er præget af forhøjede omkostninger drevet af de internationale samfundsforhold. Markant øgede omkostninger til papir, tryk og distribution forklarer således en stor del af nedgangen i resultatet. I tillæg har efterspørgslen efter trykte magasiner været aftagende, hvilket er den væsentligste forklaring på den lavere omsætning.

”Omverdenen har budt på uforudsigelige og forskelligartede udfordringer i 2022, og det har desværre ikke været muligt at imødegå dem alle”

Adm. Dir. Jesper Buchvald.

”En del begivenheder har haft negative økonomiske konsekvenser, men der er også positive elementer. Eksempelvis har vi haft et tilfredsstillende annoncesalg med en samlet tilvækst.”

Jesper Buchvald.

Udvikling af digitale abonnementsløsninger er et strategisk fokusområde for Bonnier Publications. Med succes er der på de 4 største medier etableret digitale tilbud, hvor forbrugerne kun kan tilgå alt indhold på websites og app via abonnement. Gennem denne satsning på unikke digitale medier stræber Bonnier Publications efter at skabe en bæredygtig model for fremtidens digitale magasin- medier.

”Det glæder mig, at vi har et godt momentum i den digitale udvikling”

siger Jesper Buchvald og fortsætter

”Det er lykkedes at skabe betydelig tilvækst både i abonnementsbasen og i besøg på vores websites generelt. Samtidig har vi også løbende udviklet vores digitale medier og dermed sikret grundlaget for yderligere tilvækst”.

Jesper Buchvald

I løbet af året blev det besluttet at sammenlægge Bonnier Publications med Bonnier News, som er et andet forretningsområde indenfor den svenskejede Bonnier-koncern. Det forventes, at synergier og samarbejder vil medvirke til at sikre den fremtidige lønsomhed og en hurtigere digital transformation. Initiativer i forlængelse af denne beslutning forventes implementeret i 2023 og fremover.

Bonnier Publications har hovedsæde i København og indgår i den svenske Bonnier koncern. Bonnier Publications har aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Belgien og står bag kendte titler som bl.a. Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Historie, Gør Det Selv, I Form, Bil Magasinet og Komputer for alle.

Yderligere oplysninger:
Jesper Buchvald, tlf. 24 69 82 20

ÅRETS RESULTAT

Sådan ser årets resultat ud

Resultatet er vist i MDKK.

654

omsætning 2022

46

EBITA 2022

7,0%

EBITA-margin 2022

733

omsætning 2021

88

EBITA 2021

12,0%

EBITA-margin 2021

Note:
Regnskabstallene omfatter koncernen Bonnier Publications med aktiviteter og selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien og Holland. Regnskabet afviger derfor fra det legale resultat i Bonnier Publications A/S (cvr. nr. 12376405). Alle enheder indgår i regnskaberne for moderkoncernen Bonnier Group.