Jump to content

Personvernpolitikk

Denne personvernpollitikk forklarer hvordan Bonnier Publications A/S («vi» eller «oss») behandler og sikrer personopplysninger.


1. Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er:

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130

DK-2100 København Ø

CVR-nr. 12376405

2. Beskrivelse av behandlingen

Bonnier Publications behandler personopplysninger til en rekke ulike formål som vil bli utdypet nedenfor. 

Dette gjelder blant annet ved:

 • Levering av tjenester
 • Handel og samarbeid med tredjepart
 • Markedsføring
 • Produktutvikling og statistikk
 • Rekruttering
 • Drift av virksomheten
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser

Denne personvernpolicyen gjelder ikke behandling av personopplysninger om Bonnier Publications’ medarbeidere, inkludert eksterne konsulenter og lignende eksterne forretningsforhold eller som faller under forskriftene i lov om informasjonsdatabaser.

Formål – Levering av tjenester

Bonnier Publications bruker personopplysninger for å kunne levere produkter og tjenester til kundene til våre kunder og lignende brukere av våre tjenester samt gjennomføre transaksjoner i forbindelse med kundeavtaler. 

Dette omfatter:

Levering av produkter og tjenester 

Personopplysninger brukes til å kontakte registrerte med henblikk på levering av produkter og tjenester som de har kjøpt, registrert seg for og/eller tegnet abonnement på.

Levering av nyhetsbrev

Personopplysninger brukes til å sende nyhetsbrev som registrerte abonnerer på.

Kundeservice

Kundestøtte i forbindelse med registrertes kjøp og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Brukerprofil

Vi kan lagre personlige preferanser i profiler på nettsidene og i appene våre for å levere tilpasset innhold.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Generelle personopplysninger

For eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale tjenester
 • Interesser og preferanser
 • Informasjon om f.eks. vekt, høyde, kosthold og treningsvaner ved bruk av utvalgte apper
 • Påloggingsinformasjon for kundestøtte

Sensitive opplysninger

Helseopplysninger, for eksempel allergier, ved bestilling av reiseaktiviteter.

Kilder

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerte
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. telefonregistre og geodemografiske klassifiseringer

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i ved kjøp av eller påmeldingen til våre tjenester, samt kundestøtte ved eventuelle henvendelser.
 • Hvis det er gitt uttrykkelig samtykke til behandlingen av personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev eller oppretting av profil.

Mottakere

Vi kan utlevere personopplysninger under følgende omstendigheter:

 1. Til konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group samt øvrige samarbeidspartnere, f.eks. reisebyråer.
 2. Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten, for eksempel:
 • Tjenesteleverandører, teknisk kundestøtte og kundeservice
 • Leveringstjenester
 • Finansinstitusjoner og leverandører av betalingstjenester

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor.

 • Så lenge et avtaleforhold ikke er opphørt, samtykket til å motta nyhetsbrev ikke er trukket tilbake og vi ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse.
 • Etter avsluttet kundeforhold vil vi oppbevare personopplysninger i opptil 6 år, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode. Denne tidsperioden er bestemt ut fra en rimelighetsvurdering med utgangspunkt i tidsfristene i regnskapsloven.

Formål – Handel og samarbeid med tredjepart

Opplysninger om bedriftskunder tilhørende eksterne bedrifter brukes til å kontakte virksomheter f.eks. med henblikk på annonsesalg eller andre former for samarbeid.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Stillingsinformasjon

Kilder

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerte.
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. telefonregistre og nettsider.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Legitim interesse for effektivt å kunne arbeide sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. vedr. annonsesalg.

Mottakere

Vi kan utlevere personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 1. Konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group
 2. Leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten, for eksempel leverandører av tjenester, teknisk kundestøtte og kundeservice.

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor.

 • Så lenge det er relevant for oppfyllelse av forretningsmessig samarbeid.

Formål – Markedsføring

Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder målrettet kommunikasjon med kunder og sluttbrukere på bakgrunn av interesseområder, digital atferd på nettsider, apper og nyhetsbrev samt kjøpshistorikk, for å utarbeide og sende relevant markedsføring.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Generelle personopplysninger

For eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale tjenester, inkludert nyhetsbrev
 • Interesser og preferanser
 • Kjønn
 • Alder

Kilder

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerte
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. sosiale medier, telefonregistre og geodemografiske klassifiseringer

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Nødvendig for å ivareta Bonnier Publications’ legitime interesse i å markedsføre produkter og tjenester.
 • Basert på samtykke der digital direktemarkedsføring brukes.

Mottakere

Vi kan utlevere personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 1. Konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 2. Leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten, for eksempel:
  1. Tjenesteleverandører, teknisk kundestøtte og kundeservice
  2. Leveringstjenester
 3. For å markedsføre våre produkter og tjenester til:
  1. Data- og analysebyråer
  2. Kreative og digitale byråpartnere
  3. Konsulentvirksomheter
  4. Telemarketingbyråer
  5. Digitale mediepartnere
 4. For partneres markedsføring av varer og tjenester, og i samsvar med gjeldende lovgivning, deler vi også generell kundeinformasjon til bruk i kundesegmenter med partnere innen følgende kategorier:
  1. Forlagsvirksomhet, herunder bokklubber
  2. Postordrefirma
  3. Leverandører av lotterivirksomhet
  4. Leverandører av helseprodukter
  5. Digitale annonsører

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor.

 • Så lenge det er relevant for oppfyllelse av markedsføringsmessige interesser.
 • Så lenge samtykket til å motta markedsføring ikke er trukket tilbake og vi ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse.

Formål – Produktutvikling og statistikk

Personopplysninger samles inn via informasjonskapsler og lignende teknologier ved bruk av nettsider, apper og øvrige produkter, og brukes til undersøkelser, statistikk og analyser med tanke på forbedring av produkter, tjenester og teknologier. Les mer om dette i policyen for informasjonskapsler for de respektive nettsidene.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Generelle personopplysninger

For eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale tjenester, inkludert nyhetsbrev
 • Interesser og preferanser
 • Kjønn
 • Alder

Kilder

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerte.
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. sosiale medier og geodemografiske klassifiseringer.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Når det er nødvendig for å følge Bonnier Publications’ legitime interesse i å utvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, utarbeide statistikker samt optimalisere opplevelsen av produktene våre.

Mottakere

Vi kan utlevere personopplysninger under følgende omstendigheter:

 1. Til konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 2. Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten, for eksempel:
  1. Tjenesteleverandører, teknisk kundestøtte og kundeservice
  2. Leveringstjenester
 3. For å utvikle og forbedre produkter og tjenester, for eksempel:
  1. Data- og analysebyråer
  2. Kreative og digitale byråpartnere
  3. Konsulentvirksomheter
  4. Digitale mediepartnere

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor.

 • Så lenge det finnes et aktivt kundeforhold. 
 • Personopplysninger brukt til statistikk vil bli slettet etter 1 år, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare dem i en lengre periode.

Formål – Rekruttering

 • Personopplysninger behandles ved vurdering av jobbsøkernes potensial som medarbeidere hos Bonnier Publications.
 • Ved ansettelse vil medarbeidere bli underlagt en intern personvernpolicy.

Kategorier av personopplysninger

Generelle personopplysninger

For eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Utdanning
 • Nasjonalitet
 • Interesser og kompetanse
 • Bedriftshistorikk

Straffemessige forhold

Hvis ansettelsen krever det kan vi be om at søkeren fremviser vandelsattest.

Sensitive personopplysninger

Bonnier Publications behandler i utgangspunktet ikke sensitive opplysninger. Hvis den registrerte likevel ønsker å dele slike opplysninger, f.eks. hvis det er relevant av helsemessige årsaker, behandler Bonnier Publications ikke disse opplysningene utover der det er strengt nødvendig for ansettelsesforholdet. 

Kilder

Vi samler inn opplysninger:

 • Direkte fra den registrerte
 • Fra offentlig tilgjengelig informasjon fra f.eks. sosiale medier som Facebook og LinkedIn
 • Fra andre kilder som den registrerte spesifikt har tillatt, for eksempel referanser

Behandlingsgrunnlag

 • Legitim interesse av å rekruttere dyktige og behagelige medarbeidere.
 • Uttrykkelig samtykke der behandling dreier seg om sensitive opplysninger som det ikke er hjemmel for å behandle ifølge andre gjeldende lover.

Mottakere

 • Våre samarbeidspartnere som leverer sikre systemer for behandling av søknader.

Lagring

 • Personopplysninger lagres så lenge søknader fortsatt behandles.
 • Deretter oppbevares personopplysninger av juridiske hensyn i opptil 6 måneder, og deretter slettes opplysningene hvis søkeren ikke ansettes.

Formål – Drift av virksomheten

Personopplysninger behandles for å ivareta Bonnier Publications’ legitime interesse i å drive en sikker og effektiv virksomhet. 

Dette omfatter:

Kredittvurdering

Personopplysninger kan brukes til å foreta kredittvurdering i forbindelse med kjøp.

Forebygging av svindel

Personopplysninger kan brukes til å unngå urimelig og urettmessig omgåelse av virksomhetens kjøps- og bruksvilkår.

Fordringer og lignende rettskrav

Personopplysninger brukes til å gjøre rettskrav gjeldende ved f.eks. innkreving av fordringer.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Generelle personopplysninger

For eksempel:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale tjenester
 • Påloggingsinformasjon

Kilder

Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • Direkte fra den registrerte.
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. telefonregistre og geodemografiske klassifiseringer

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Hvis det er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i.
 • Hvis det er nødvendig for å ivareta Bonnier Publications’ legitime interesse i å drive en sikker og effektiv virksomhet. 

Mottakere

Vi kan utlevere personopplysninger under følgende omstendigheter:

 1. Til konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group samt øvrige samarbeidspartnere, f.eks. reisebyråer.
 2. Leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten, for eksempel:
  1. Tjenesteleverandører, teknisk kundestøtte og kundeservice.
  2. Finansinstitusjoner og leverandører av betalingstjenester.

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor.

 • Etter avsluttet kundeforhold vil vi oppbevare personopplysninger i opptil 6 år, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode. Denne tidsperioden er bestemt ut fra en rimelighetsvurdering med utgangspunkt i tidsfristene i regnskapsloven.

Formål – Overholdelse av juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysninger for å overholde og dokumentere våre rettslige forpliktelser i henhold til f.eks. regnskapsloven, samt hvor det er nødvendig for dokumentasjon ved eventuelle juridiske tvister.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Generelle personopplysninger

Dette omfatter: 

 • Regnskapsmateriale
 • Kundeopplysninger
 • Eventuelle henvendelser fra kunder, brukere og interessenter

Kilder

Vi samler inn opplysninger:

 • Direkte fra den registrerte.
 • Fra konserntilknyttede selskaper i Bonnier Group.

Behandlingsgrunnlag

 • Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

Mottakere

 • Relevante offentlige institusjoner
 • Advokater og offisielt autoriserte interessenter

Lagring

 • Personopplysninger gitt i forbindelse med kjøp og levering av ytelser oppbevares i opptil 6 år etter avsluttet kundeforhold, jf. regnskapsloven

3. Konsekvenser av behandlingen

Når vi behandler personopplysninger til bruk for markedsføring, vil vi analysere og profilere på bakgrunn av den registrertes interesser og atferd, for å gjøre vår markedsføring og øvrig kommunikasjon så relevant som mulig.

4. Digital og programmatisk markedsføring

I forbindelse med annonseringer på Internett bruker Bonnier Publications standarden TCF (Transparency and Consent Framework) til å sikre god atferd på nettet og ved utlevering av brukerens samtykke og sporingspreferanser til tredjepartsannonsører. Denne standarden styres gjennom nettsidenes informasjonskapselbannere, hvor det kan finnes informasjon om hver av annonsørene som bruker standarden. Standarden er utviklet og håndtert av den internasjonale interesseorganisasjonen for annonsører, IAB Europe.

5. Overføring til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS, bl.a. USA.

Overføringene vil kun skje til de spesifikke formålene som er nevnt i avsnitt 2, og vi vil alltid sikre at det er nødvendige garantier på plass når det skjer en overføring til et land utenfor EU/EØS basert på følgende:

 1. Landet/landene eller virksomheten(e) er av EU-kommisjonen vurdert som land som generelt, enten via lovgivning eller andre tiltak, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 2. Hvis landet/landene eller virksomheten(e) ikke er vurdert av EU-kommisjonen som land som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, vil vi sikre at det er nødvendige garantier ved bruk av EU-kommisjonens standardkontrakter, som er publisert av EU-kommisjonen. Kopi av denne kontrakten/avtalen kan utleveres ved å kontakte Bonnier Publications.

6. Obligatorisk informasjon

Følgende informasjon er obligatorisk ved handel med Bonnier Publications:

 • navn, e-postadresse og ev. betalingsinformasjon og preferanser når du ønsker et digitalt produkt
 • navn, adresse, e-postadresse og eventuell betalingsinformasjon når du ønsker levering av et fysisk produkt

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene dine.
 • Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine og begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 • Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på et samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen som er foretatt før din tilbaketrekking av samtykket.
 • Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gjøre ved å skrive til [email protected].
 • Du har rett til å få vite det dersom det brukes personopplysninger om deg og i så fall har du rett til å få tilgang til disse opplysningene.
 • Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for datasikkerhet, for eksempel Datatilsynet.

Du har alltid mulighet til å avregistrere deg fra et nyhetsbrev eller annen kommunikasjon mottatt via e-post/sms, ved å bruke avmeldingslenken direkte i utsendelsen. I tillegg kan du benytte deg av dine rettigheter ved å sende en e-post til: [email protected].  Husk å oppgi hvilke e-postadresser og eventuelt telefonnummer du ønsker å avslutte abonnementet på.

Vær oppmerksom på at et gitt samtykke til å motta direkte markedsføring via varsler på nettsidene våre kun kan trekkes tilbake i innstillingene i nettleseren din. Du kan deaktivere varsler i nettleserens innstillinger under «Innstillinger» – «Innstillinger for innhold» – «Varsler». Du kan også deaktivere push-varsler i appene våre på mobilenheten under «Innstillinger» og «Meldinger».

Disse rettighetene kan være underlagt vilkår eller begrensninger. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i alle tilfeller eller at du kan protestere på profilering på innhold der det er en sentral del av tjenestene våre – dette avhenger av de konkrete behandlingsaktivitetene.

Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg via denne nettsiden, eller via e-post hvis det er mulig. Den til enhver tid gjeldende versjonen av denne policyen finner du på nettsiden vår på bonnierpublications.com/personvernpolicy

2022-05-20