Jump to content

100 numre af Forbrugerrådet Tænk

I ti år, har vi produceret magasinet Forbrugerrådet Tænk. Det er blevet til over 100 numre.

I 2012 undersøgte Forbrugerrådet muligheden for at udlicitere produktionen af magasinet Forbrugerrådet Tænk. Den opgave fik vi. 

Den primære begrundelse for udliciteringen var økonomisk. Forbrugerrådet oplevede et faldende medlemstal, og det er en stor udgift at have en større redaktion siddende in house og producere magasinet.

Konkret drejede det sig om produktionen af ti årlige numre af magasinet Tænk og seks årlige numre af magasinet Tænk Penge. I alt produktion af over 700 sider om året. 

Aftalen blev, at vi skulle stå for alle dele af indholdet af magasinerne, og Forbrugerrådet Tænk selv stod for tryk og produktion.

Særskilt Tænk-redaktion

En bekymring, der kom op fra Forbrugerrådets side, var at magasinet kunne risikere at blive indblandet i kommercielle interesser, hvis den afdeling, der skulle producere magasinerne også producerede kommercielle magasiner.

Derfor lavede vi en særskilt Tænk-redaktion, der udelukkende fokuserede på at lave indhold til Forbrugerrådet Tænk. På den måde sikrede vi vandtætte skotter mellem de kommercielle produktioner og den journalistiske produktion af magasinet.

Mere fokus på læserne

Et andet mål fra Forbrugerrådets side var at vende det faldende medlemstal. Det skulle magasinet være med til at gøre.

Ved hjælp af vores viden fra produktion af populære magasiner, forsøgte vi at gøre magasinet mere tilgængeligt, læsevenligt og brugbart for læserne.

For eksempel fjernede vi længere reportager og personinterviews, da læserundersøgelser viste, at det ikke gav værdi til læserne. 

Læserne ville i stedet have indhold med et “what’s in it for me”-fokus. Så det gav vi dem.

Medlemstal stiger

Siden vi overtog produktionen af magasinerne i 2012 har vi produceret mere end 100 numre af Forbrugerrådet Tænk og 60 numre af Forbrugerrådet Tænk Penge.

Begge magasiner har også været igennem flere forandringer siden overtagelsen, hvor vi ikke kun har været en del af det grafiske redesign, vi har også lagt nye linjer for journalistikken i magasinerne.

Sidst men ikke mindst, er det lykkedes at øge medlemstallet af Forbrugerrådet Tænk, og dermed også at øge antallet af abonnenter på magasinet.