Solidt resultat i Bonnier Publications A/S

Bonnier Publications, førende udgiver af specialinteresse medier i Norden, opnåede i 2020 et overskud (EBITA) på 61 millioner kroner. I et år præget af ustabilitet er det et solidt resultat, der dog er lavere sammenlignet med 2019, hvor resultatet var 100 millioner kroner.

”Givet omstændighederne, er resultatet acceptabelt, men lever naturligvis ikke op til de forventninger vi havde ved årets begyndelse”, siger adm. direktør Jesper Buchvald. ”Den styrke vi har som abonnementsbaseret virksomhed har hjulpet os til et solidt resultat, selvom andre indtægter, særligt annonceindtægterne, har svigtet på grund af COVID-19”.

Som følge af både den strukturelle udvikling på mediemarkedet og effekter af COVID-19, så faldt omsætningen fra 853 millioner til 760 millioner i 2020. De stigende indtægter fra digitale aktiviteter kompenserer således endnu ikke for nedgangen på print-markedet.

På trods af den lavere omsætning, har en fortsat høj lønsomhed i den traditionelle printvirksomhed muliggjort et betydeligt niveau for investeringer i digitale produkter samt en omorganisering, der allerede fra 2021 giver omkostningsbesparelser og basis for et endnu mere fokuseret arbejde.

”Vi er tilfredse med de fremskridt, vi i årets løb har gjort på digitale abonnementer. Vi ser fremgang i salget på både Illustreret Videnskab og Historie, og sidst på året introducerede vi også et digitalt abonnement på Gør Det Selv, som udkommer i fire nordiske lande” fortæller Jesper Buchvald og fortsætter: ”Vi forventer at lancere samme løsning på flere af vores titler og vil fokusere på denne model for transformation af vores største medier”.

Engangsomkostninger til flytning af Benjamin Media fra Finsensvej, Frederiksberg til moderselskabets adresse på Strandboulevarden, Østerbro belaster årets resultat, men forventes at give større besparelser relativt hurtigt.

”Besparelserne er i sig selv interessante, men lige så vigtigt, så forventer vi, at et tættere samarbejde vil øge tempoet og effektiviteten i arbejdet med at udbygge vores digitale tilstedeværelse”, forklarer Jesper Buchvald.

EBITA-marginen udgør 8,0 %, hvilket i branchesammenhæng er højt, men indebærer en nedgang i forhold til 11,7 % i 2019.

Bonnier Publications har hovedsæde i København og indgår i den svenske Bonnier koncern. Bonnier Publications har aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Belgien og står bag kendte titler som bl.a. Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Historie, Gør Det Selv, I Form, Bil Magasinet og Komputer for alle.

Yderligere oplysninger

Jesper Buchvald, tlf. 24 69 82 20

 

I MDKK 2019 2020
Omsætning 853 760
EBITA 100 61
EBITA-margin 11,7 % 8,0 %

 

Note:
Regnskabstallene omfatter koncernen Bonnier Publications med aktiviteter og selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien og Holland. Regnskabet afviger derfor fra det legale resultat i Bonnier Publications A/S (cvr. nr. 12376405). Alle enheder indgår i regnskaberne for moderkoncernen Bonnier Group.

 

Bonnier Publications står bag en spændende portefølje af mediebrands. Hvert af vores brands repræsenterer passion og værdier, som deles af forbrugere i mange lande, og det er grundlaget for den tætte relation, der dyrkes gennem de forskellige medier.