Integritetspolitik

Integritetspolitikken på denne side gælder for nedenstående selskaber i Danmark:

Bonnier Publications International AS
Bonnier Publications A/S

Ovenstående selskaber har besluttet at indføre en fælles integritetspolitik for deres produkter og gøre den tilgængelig på denne hjemmeside.

Integritetspolitikken tager udgangspunkt i persondatalovgivningen. Vi behandler kundernes personoplysninger ud fra to formål, nemlig at opfylde de aftaler, som vi indgår med kunderne, og markedsføring af selskabets produkter og ydelser.

Grundtanken i integritetspolitikken kan udtrykkes med tre ord: kvalitet, tryghed og ansvar. Ordene beskriver vores samarbejde med dig som kunde og håndtering af dine personoplysninger (som eksempelvis adresse og telefonnummer).

Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til markedsføring af tvivlsomme produkter. Personoplysningerne lagres og anvendes under trygge og sikre forhold. Du har altid ret til indsigt i og rettelse af dine personoplysninger samt til at spærre dem for videre markedsføring.

Har du spørgsmål eller kommentarer til integritetspolitikken, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 10 30 95.

Sammenfatning af integritetspolitik

Det er tilladt at behandle personoplysninger for at opfylde en indgået aftale. Det er også tilladt at anvende sådanne oplysninger til markedsføring af produkter inden for samme selskab, medmindre du særskilt gør opmærksom på, at du ikke vil modtage reklame. Markedsføring via e-mail er underlagt særlige regler, og medmindre du specifikt har givet besked om andet, anvendes din e-mail-adresse til kommunikation og markedsføring af produkter fra det selskab, hvor du er kunde. Personoplysningerne anvendes til markedsføring af alle selskabets produkter i den tid, hvor du har et aktivt engagement hos os, og i en tid derefter, hvor du fortsat kan udnytte fordelene ved at være kunde hos os.

Behandlingen af kundeoplysninger er tilladt ifølge persondatalovgivningen og anden lovgivning

Selskabet, du er kunde hos, har ret til at behandle personoplysninger om dig, baseret på nødvendigheden af at behandle oplysningerne for at kunne fuldføre kunderelationen og for at nå ud med vigtig information og markedsføring af vores produkter. Når det gælder markedsføring, bestemmer du som kunde. Du har altid ret til at blive fri for uønsket reklame.

Du har som kunde altid ret til at få information om, hvordan dine personoplysninger behandles, og kan altid få disse rettet, hvis de viser sig at være fejlagtige. I alt vores kommunikationsmateriale oplyser vi altid kontaktdata til kundeservice. Hvis du er aktiv kunde, kan du redigere dine personoplysninger på produktets hjemmeside eller på kundeservicesiden. Du har som kunde altid ret til at få oplyst, hvordan dine personoplysninger behandles. Vi benytter en række forskellige markedsføringskanaler, og de har hver især forskellige muligheder og pladsmæssige begrænsninger i forhold til, hvordan vi kan præsentere integritetspolitikken. På denne hjemmeside kan du klikke dig frem til, hvordan vi præsenterer den information, du som kunde vil modtage i forskellige markedsføringsmæssige situationer. Det kan være på reklamekuponer, i adresseret post, på hjemmesider samt i vores magasiner. Teksten på denne hjemmeside vil sikre, at du får en fuldstændig redegørelse for vores integritetspolitik, hvilket det desværre ikke er muligt at give i alt vores markedsføringsmateriale pga. pladsmangel. Markedsføring via e-mail er underlagt særlige regler, og medmindre du har givet besked om andet, anvendes din e-mail-adresse til kommunikation om produkter hos det selskab, hvor du er kunde.

Dine personoplysninger behandles altid på en sikker måde. Oplysningerne beskyttes mod ødelæggelse, ændring og spredning. Selskaberne inden for koncernen Bonnier Publications A/S stiller samme strenge krav til deres eventuelle underleverandører. Ingen personoplysninger udleveres uden en skriftlig aftale.

Information til dig som kunde

Det er vigtigt for os at sikre, at du som kunde har det fulde kendskab til, hvordan dine personoplysninger behandles, og dermed har mulighed for at forstå og udnytte dine rettigheder. Vi har besluttet at tilbyde denne komplette information om behandlingen af personoplysninger her på www.bonnierpublications.com. Fordelene ved, at informationen præsenteres på internettet, er, at den hurtigt kan opdateres ved behov for ændringer på grund af lov- eller markedskrav.

Vores kunder får information om behandlingen af personoplysninger ved hvert markedsføringstiltag. Informationen er tilpasset forudsætningerne for anvendelsen af forskellige kommunikationsmetoder og medier. Informationsteksterne har forskellig længde. Indholdet i teksterne har dog altid samme mening. Hvis informationen til dig som kunde i en kampagne kan opfattes som for kortfattet, har du altid mulighed for at hente den aktuelle og komplette information her på hjemmesiden.

Informationstekster ved kundekommunikation

Information til dig som kunde gives i dag i tre forskellige versioner ud over den komplette integritetspolitik på hjemmesiden, nemlig som:

1. Information i kuponannoncer
“*Selskabets navn* behandler dine personoplysninger for at varetage dit abonnement og til markedsføringsmæssige formål. Du har ret til indsigt i oplysningerne og kan til enhver tid kræve fejlagtige oplysninger rettet. Kontakt kundeservice på telefonnummer 3910 3000. Se www.bonnierpublications.com.”

Til grund for den korte information i kuponannoncer ligger følgende ræsonnement:

Hvis du som modtager af kampagnemateriale allerede er kunde hos os, har du allerede fået komplet information om behandlingen af personoplysninger ved erhvervelsen af det aktuelle produkt (i blad, på faktura eller i særskilt skrivelse). Redegørelsen for behandling af personoplysninger behøves derfor ikke i kampagnematerialet. Oplysninger om kuponmodtagere, som ikke allerede er kunder hos os, lagres kun ved bestilling af de produkter, som tilbydes.

2. Information i adresserede kampagner og internetkampagner

“*Selskabets navn* behandler dine personoplysninger for at varetage dit abonnement og til markedsføringsmæssige formål. Du har ret til indsigt i oplysningerne og kan til enhver tid kræve fejlagtige oplysninger rettet. Kontakt kundeservice på 3910 3000. Oplysningerne lagres og anvendes i den periode, hvor du har et aktivt Bonnier Publications-engagement, og i en tid derefter, for at du fortsat kan udnytte fordelene ved at være kunde hos os. Kunderelationen præges af kvalitet, tryghed og ansvar. Se www.bonnierpublications.com.”

Pladsen til information i adresserede kampagner er i øvrigt begrænset, men samtidig vil vi gerne sikre, at den nødvendige juridiske information altid er til stede i kampagnematerialet. Informationsteksterne er derfor koncentrerede. Du har som modtager af adresserede kampagner tidligere fået information om behandlingen af personoplysninger sammen med det produkt, som er bestilt. Informationen skal ses som et supplement, for at du som kunde ved hvert markedsføringstiltag skal få klarlagt, at kundeoplysningerne anvendes for alle vores produkter og ikke kun for tidligere bestilte varer. Du har altid mulighed for i hvert markedsføringstilfælde at overveje, om du fortsat ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale.

3. Information i magasiner og velkomstbreve

“*Selskabets navn* behandler dine personoplysninger for at varetage dit abonnement og til markedsføringsmæssige formål. Du har ret til indsigt i oplysningerne og kan til enhver tid kræve fejlagtige oplysninger rettet. Vores kunder vælger ofte at gentegne nye engagementer på fordelagtige vilkår. Du kan få interessante tilbud fra vores øvrige produkter. Hvis du ikke vil have sådanne tilbud, så kontakt venligst kundeservice, så bliver dine oplysninger spærret. Hvis du vil afslutte kunderelationen helt efter en aktiv abonnements- eller medlemsperiode, beder vi dig meddele os dette, så vi kan slette dine oplysninger. Kontakt kundeservice på telefonnummer 3910 3000.”

“*Selskabets navn* indhenter i første omgang oplysningerne direkte fra dig og opdaterer og kompletterer oplysningerne via andre registre med information, som er særdeles vigtig for god kundeservice. Det gælder først og fremmest navne- og adresseoplysninger. Kunderelationen med *Selskabets navn* præges af kvalitet, tryghed og ansvar. Du kan føle dig tryg ved *Selskabets navn*s håndtering af dine adresseoplysninger.

Dine personoplysninger behandles korrekt og i henhold til god skik. Dette indebærer, at de opdateres, at ikke unødigt mange oplysninger gemmes, og at de ikke gemmes længere end nødvendigt. Du har altid ret til at stoppe fortsat markedsføring.

Behandlingsregler

Behandling af dine kundeoplysninger sker kun på lovlig vis, på en korrekt måde og i henhold til god skik. Kundeoplysningerne anvendes kun med den hensigt at opfylde de aftaler, som indgås med kunderne, og til markedsføring af selskabets produkter og ydelser og aldrig til andre formål end disse. De oplysninger, som anvendes, er altid korrekte og relevante for disse formål. Det tillades ikke at opbevare flere kundeoplysninger end nødvendigt i forhold til formålet. De lagres ej heller i længere tid end nødvendigt. Vores politik vedr. vedligeholdelse af data medfører, at gamle, usikre og fejlagtige oplysninger ikke anvendes.

Alle personoplysninger om vores kunder behandles under trygge former og med en teknisk understøttelse, som medfører en meget høj sikkerhed ved opbevaring og overførsel af personoplysninger. Oplysningerne beskyttes mod ødelæggelse gennem ulykker samt mod ulovlige ændringer, spredning og uautoriseret adgang.

Bonnier Publications står bag en spændende portefølje af mediebrands. Hvert af vores brands repræsenterer passion og værdier, som deles af forbrugere i mange lande, og det er grundlaget for den tætte relation, der dyrkes gennem de forskellige medier.