Cookie- og privatlivspolitik

Pressemeddelelser

Nikolaj Opstrup ny digital direktør i Bonnier Publications

Bonnier Publications har ansat Nikolaj Opstrup som ny digital direktør (CDO) og medlem af direktionen fra 1. maj 2017.

Nikolaj Opstrup, 44, er en erfaren leder og iværksætter, der har arbejdet med udvikling af digitale produkter og tjenester i mere end 20 år både in-den og uden for mediebranchen. I 1998 var han med til at stifte medie-overvågningsvirksomheden Infopaq, og i 2005 etablerede han både det di-gitale nyhedsbureau Newspaq og nyhedstjenesten MediaWatch. Nikolaj Opstrup har desuden syv års bureauerfaring, blandt andet hos Peytz & Co og Creuna i København.

Administrerende direktør for Bonnier Publications, Jesper Buchvald:
”Nikolaj Opstrup har stor forståelse – og ikke mindst dokumenterede re-sultater – for, hvad der skaber digitale succeser. Han har et skarpt blik for alle de elementer, der skal gå op i en højere enhed for at lykkes, det være sig teknik, koncept, indhold og forretningsmodel. Derfor er Nikolaj Opstrup den rigtige person til at drive vores digitale transformation videre.

Netop denne erfaring er noget, Nikolaj Opstrup lægger stor vægt på:
”Bonnier Publications har været gode til at udnytte deres position inden for nichemedier til at skabe digitale tilbud til læserne. De seneste år har de desuden skabt nogle spændende digitale produkter og tjenester. Her kan min iværksættererfaring og mange års arbejde med koncept- og produkt-udvikling bidrage til den videre udvikling af Bonniers digitale forretning.”

Nikolaj Opstrup afløser Christina Blaagaard, der som tidligere offentliggjort er blevet adm. direktør for Mediehuset Ingeniøren.

Bonnier Publications er en af Danmarks største medievirksomheder med aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Holland. Aktiverne knyt-ter sig til stærke brands som Illustreret Videnskab, Bo Bedre og idényt. Udgangspunktet er magasiner, men der i dag også en omfattende digital forretning.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Buchvald, 24 69 82 20
Nikolaj Opstrup, 31 20 32 90

Mandag den 24. april 2017

Stærkt resultat for Bonnier Publications

Fastholder 12 pct. i overskudsgrad trods vigende marked

Bonnier Publications – Nordens største magasinudgiver med hoved-sæde i København – fik i 2016 et overskud (EBITA) på 130 millioner kroner ud af en omsætning på 1,07 milliarder kroner. Det giver en tocifret overskudsgrad på 12 pct.

- Vi er særdeles tilfredse med regnskabet, fordi vi endnu en gang er i stand til at levere et af branchens bedste resultater samtidig med, at vi har investeret mange penge i den digitale transformation, siger administrerende direktør Jesper Buchvald.

Jesper Buchvald tiltrådte som administrerende direktør for et år siden, og 2016 er således det første resultat, han er ansvarlig for. Omsætning og overskud er som planlagt lavere end i 2015. Her var omsætning og EBITA henholdsvis 1,17 milliarder kroner og 144 millioner kroner.

- Vi opererer som andre printvirksomheder i et vigende marked, og det kan vi ikke fuldstændigt imødegå. Jeg vurderer dog, at vi på alle tre indtægtskilder, abonnement-, løs- og annoncesalg, har klaret os bedre end markedet. Specielt er jeg glad for, at det er lykkedes at holde vores meget høje overskudsgrad, fordi det viser, at vi løbende er i stand til at sænke vores omkostninger og tilpasse vores forretning. Dét har krævet en stor indsats overalt i vores organisation, siger Jesper Buchvald.

De fleste af Bonnier Publications magasiner udkommer i hele Norden, og de to mest lønsomme titler er Illustreret Videnskab og Historie, der begge også udkommer i Holland. Midt på året købte Bonnier Publications en række historiske magasiner i primært Sverige.

- Dermed er vi absolut markedsledende på et af de globalt set mest interessante magasinområder i øjeblikket. I år kommer vi til at producere mere end 150 historiemagasiner, en række specialudgivelser og flere bøger i fem lande. Det er et meget vigtigt ben for os og viser, at der stadig er gode indtjeningsmuligheder i print, siger Jesper Buchvald.

I løbet af 2016 er der investeret millionbeløb i at udvikle den digitale forretning, og det har skabt volumen.

- Vores digital omsætning voksede med over 20 pct., og især i Norge har der været betydelig fremgang. Den digitale transformation er naturligvis vores vigtigste strategiske udfordring, og i 2016 har vi styrket vores position i markedet, fået en stærkere organisation og bedre teknologi, kommenterer Jesper Buchvald.

Med opkøbet i Sverige har Bonnier Publications nu den største del af sin omsætning i Sverige, lige derefter følger Danmark og derefter Norge, Finland og Holland. Blandt de mest kendte brands i porteføljen er Bo Bedre, idényt, I Form, Costume og Bil Magasinet. I Bonnier Publications koncernen indgår blandt andet Benjamin Media og Bon-nier Media (Oslo).

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Jesper Buchvald – telefon 24 69 82 20

Viceadministrerende direktør Jens Henneberg – telefon 40 55 79 93

Tirsdag den 21. februar 2017

Ny chefredaktør for I Form

Sara Møller Christensen bliver I Forms nye chefredaktør og tiltræder sin nye stilling 1. marts 2017.
Sara er i øjeblikket chefredaktør på Woman og har været det siden 2011. Sara blev uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2010 og havde sin praktik på Woman og TV2 Sporten. Lige efter sin uddannelse begyndte Sara på Woman og alle-rede efter et år fulgte udnævnelsen til chefredaktør.

- Vi har haft en meget omhyggelig rekrutteringsproces, som gjorde det klart, at vi havde den bedste kandidat i egne rækker. Sara Møller Christensen er nok sin genera-tions største magasintalent, samtidig med at hun har god flair for det digitale, siger Jens Henneberg, viceadministrerende direktør og publicistisk chef hos Bonnier Pub-lications.

I Form udkommer i Danmark, Norge, Sverige og Finland og er Nordens største sund-hedsmagasin. Brandets websites har samtidig ledende positioner i alle lande. Der er derfor tale om en af de vigtigste chefredaktørposter hos Bonnier Publications.

- Sara er en stærk kombination af høj faglighed og en smittende entusiasme samt energi. Derfor kan Sara både udvikle magasinet og drive den digitale transformation fremad, siger Jens Henneberg.

Selv siger Sara Møller Christensen om opgaven:

- Jeg glæder mig helt vildt til at prøve kræfter med I Forms stærke – og sunde – uni-vers. Både læserne, historierne og udfordringerne er nogle helt andre, end de er på Woman, men mit mål vil være det samme: at lave det bedste og mest passionerede indhold til målgruppen. Det bliver fedt!

Som planlagt og tidligere annonceret vender chefredaktør Klaus Nygaard tilbage til Digital Foto efter at have været udlånt til I Form siden sidste sommer.

Benjamin Media, der er en del af Bonnier Publications, går i gang med finde en ny chefredaktør for Woman og forventer at kunne have stillingen besat i løbet af få må-neder.

Tirsdag den 10. januar 2017

Bonnier domicil solgt til C.W. Obel Ejendomme

Bonnier Publications har solgt sin domicilejendom på Strandboulevarden 130, 2100 København Ø til C.W. Obel Ejendomme. Bonnier forbliver fremadrettet i ejendommen som lejer, og ejendommen vil således også fremover tjene som domicil for Bonnier Publications i Danmark.

Ejendommen, som er på 7.269 m2, er solgt til en pris på kr. 178 mio.

Økonomidirektør Morten Kaiser, Bonnier Publications, udtaler: ”Det er Bonniers strategi at koncentrere sig om vor primære forretning, og vi ønsker derfor ikke at være ejendomsbesiddere. Vi vil glæde os til et langvarigt samarbejde med C.W. Obel Ejendomme, som vi betragter som en særdeles professionel langsigtet udlejer for os.”

Hos C.W. Obel Ejendomme er man glad for at kunne øge sin portefølje af attraktive kontorejendomme i København med ejendommen. ”Vi har i forvejen flere Bonnier-selskaber som lejere i vore ejendomme, og vi er glade for at kunne udbygge samarbejdet med Bonnier ved købet af denne attraktive domicilejendom”, siger direktør Torben Black, C.W. Obel Ejendomme.

Sadolin & Albæk har formidlet transaktionen. Juridisk rådgiver for Bonnier har været Plesner, mens Bruun & Hjejle og Bascon har bistået C.W. Obel Ejendomme.

Yderligere oplysninger:

Bonnier: Økonomidirektør Morten Kaiser – telefon 39 17 20 60

C.W. Obel Ejendomme: Direktør Torben Black – telefon 20 67 65 66

Sadolin & Albæk, Direktør Peter Winther – telefon 28 19 66 76

Fredag den 25. november 2016

Bonnier Publications styrker satsningen på digitalt indhold

Bonnier Publications styrker satsningen på digitalt og mobilt indhold: BoBedre, Illustreret Videnskab og mange flere magasiner i Plenti’s mobilabonnement med WYPE

Bonnier Publications indgår aftale med teleselskabet Plenti, som gør den digitale magasin tjeneste Wype til en del af Plentis underhold-ningstjenester.

Fra i dag kan abonnenter hos teleselskabet Plenti få adgang til deres favoritmagasiner så som Bo Bedre, Illustreret Videnskab, I Form, Co-stume, Bil Magasinet og mange flere via deres mobilabonnement. Bonnier Publications har nemlig valgt at samarbejde med teleselska-bet Plenti, der kombinerer mobilabonnement med ubegrænset ad-gang til en række digitale underholdningstjenester.

”Vi glæder os til at være en del af Plenti, hvor det gode indhold er pri-oriteret så højt. Vores ambition er at være alle de steder, hvor vores læsere er. Da vi lancerede Wype i slutningen af 2015, var det bl.a. for at styrke vores tilstedeværelse på de digitale platforme, idet vores kunder i stigende grad efterspørger godt indhold. For os betyder sam-arbejdet med Plenti, at endnu flere kan få glæde af det digitale ind-hold fra vores magasiner,” siger Lars Gudbrandsson, markedsdirek-tør, Bonnier Publications

Via Wype vil Plentis kunder med underholdningspakken fremover få digital adgang til 16 af Bonniers magasiner, som tæller alt fra Historie og Illustreret Videnskab til I Form, Bo Bedre, Woman og Liv.

Administrerende direktør i Plenti, Peter Mægbæk, ser frem til samar-bejdet med Bonnier Publications:

”En af vores målsætninger med Plenti er at skabe Danmarks stærke-ste digitale underholdningstjeneste. Det betyder, at vi hele tiden søger nye ambitiøse samarbejdspartnere. Vi er glade for, at Bonnier Pub-lications vil være med til at gøre Plenti endnu stærkere på indholdssi-den, så vores kunder nu kan få adgang til alle deres favoritmagasiner” siger Peter Mægbæk, medstifter og direktør i Plenti.

Mandag den 15. august 2016

Bonnier Publications køber fire historie magasiner

Bonnier-koncernen har i dag købt ni varemærker af det sven-ske selskab LRF Media. Bonnier Publications med hovedsæde i København og nordiske virksomheder overtager Allt om Hi-storia, Militär Historia, Populär Historia og Släkthistoria. Svenske Bonnier Tidskrifter overtager varemærkerne Lantliv, Lantliv Mat & Vin, Gods & Gårdar, Allt om Vin samt Hemba-kat.

Bonnier-koncernen erhverver sammenlagt ni varemærker indenfor historie, indretning & livsstil samt mad & bagning.

- Denne handel komplementerer vores eksisterende varemærker i de respektive nicher, og det bliver spændende at tage disse aktiviteter ind i Bonnier Tidskrifter, så vi kan vokse yderligere. ”Hemabakat” viser også, at det på kort tid kan lade sig gøre at skabe en lønsom magasin-forretning og en rigtig stærk digital kanal, siger Lars Dahmén, adm. direktør for Bonnier Tidskrifter og forretningsområdechef for maga-siner i Bonnier-koncernen.

De historiske magasiner Allt om Historia, Populär Historia, Militär Historia og Släkthistoria har base i Malmø og er organiseret som et datterselskab til LRF Media. Bonnier Publications køber hele virk-somheden, som også fremover skal holde til i Malmø.

- Forlaget, som udgiver de historiske magasiner i Malmø, fortsætter vi med at drive som et separat selskab. Varemærkerne passer fint ind i vores portefølje, og bl.a. ser vi det som en stor fordel, at Allt om Hi-storia udkommer i hele Norden på samme måde som mange af vores magasiner. Vi er imponerede over den måde, som forlaget er lykkedes med at brede og diversificere porteføljen omkring historieinteressen, siger Jesper Buchvald, adm. direktør, Bonnier Publications.

LRF Media har som tidligere udmeldt valgt en strategi, som indebæ-rer fokus på varemærkerne Land, Land Lantbruk, Lantmannen og ATL. Øvrige varemærker er derfor sat til salg.

- For LRF Media er salget et vigtigt skridt i vores strategiske målsæt-ning om at blive landområderne og det grønne erhvervslivs medie-hus, siger Anders Källström, formand for LRF Media.

- Vi er meget tilfredse med, at vi er blevet enige om denne handel. Bonnier er en solid ejer med et langsigtet perspektiv, og Bonnier har gode forudsætninger for at tage godt vare på medarbejdere og det po-tentiale, som findes hos varemærkerne, siger Ann Henriksson, VD på LRF Media.

Medarbejderne i de berørte virksomheder er blevet informeret i dag, og den formelle overdragelse sker 1. juni 2016.

Yderligere information:

Ann Henriksson, adm. direktør LRF Media, +46 70 511 05 70
Lars Dahmén, adm. direktør Bonnier Tidskrifter og forretningsområ-dechef Bonnier Magazines, +46 70 783 18 48
Jens Henneberg, viceadm. direktør Bonnier Publications, +45 40 55 79 93

Tirsdag den 22. marts 2016

Jesper Buchvald ny administrerende direktør for Bonnier Publications A/S

Bonnier Publications har udnævnt Executive Vice President Jesper Buchvald til ny adm. direktør (CEO) fra 1. februar 2016. Jesper Buchvald afløser adm. direktør Michael Cordsen, der tidligere i år meddelte, at han ønskede at fratræde for at gå på pension.

Bonnier Publications er en af Danmarks største medievirksomheder med aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Holland. Aktiverne knytter sig til stærke brands som Illustreret Videnskab, Bo Bedre og idényt. Udgangspunktet er magasiner, men der i dag også en omfattende digital forretning.

Jesper Buchvald, 51, har været medlem af Bonnier Publications direktion siden 2002, hvor han har haft skiftende ansvarsområder inden for både print og digitalt.

Tiltrædende Business Area chef for Bonnier Magazines, Lars Dahmén:

”Jesper Buchvald er den helt rigtige til at føre en af Bonnier-koncernens mest veldrevne virksomheder videre, for Jesper Buchvald repræsenterer både kontinuitet og fornyelse. Det sidste har han bl.a. vist gennem sin indsats på det digitale område i de seneste år. Med Jesper Buchvald i spidsen er Bonnier Publications godt gearet til at fortsætte den meget lønsomme magasinudgivelse samtidig med, at den digitale virksomhed udbygges i høj takt.”

Netop det at medievanerne ændrer sig så markant i disse år, ser Jesper Buchvald som en spændende mulighed:

”Bonnier Publications skal udvikle sine stærke brands og positioner i takt med både forbrugerne og annoncørernes efterspørgsel. Vores forudsætninger er gode blandt andet i kraft af, at vi arbejder på flere markeder og har direkte kontakt med vores kunder. Samtidig oplever jeg medarbejdere og en organisation, der har både viljen og evnen til at lykkes.”

Yderligere oplysninger:
Lars Dahmén, +46 70 783 18 48
Jesper Buchvald, 24 69 82 20 David Salsbäck, informationschef Bonnier AB, + 46 8 736 40 47

30. november 2015

Bonnier Publications øger resultatet til 194 mio. kr

Nordens største magasinudgiver havde en overskudsgrad på 12,5 pct. i 2013

Bonnier Publications fik et godt år i 2013. Den nordiske mediekoncern med hovedsæde i København omsatte for 1,55 milliarder kroner og tjente 194 millioner kroner (EBITA). Det svarer til en overskudsgrad på 12,5 pct., og selskabet er dermed blandt de absolut mest lønsomme i den globale magasinbranche.

- 2013 har været endnu et udfordrende år, men vi kom godt i mål takket være et forrygende abonnementssalg og en meget omhyggelig omkostningsstyring, siger adm. direktør Michael Cordsen.

I 2012 havde Bonnier Publications en omsætning på 1,65 milliarder kroner og et overskud (EBITA) på 178 millioner kroner.

Bonnier Publications’ vigtigste forretning er udgivelse af magasiner i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Rusland. Blandt de mest betydningsfulde titler er Illustreret Videnskab, Historie, Gør Det Selv og Bo Bedre. Desuden udgiver Bonnier Publications bogværker og videoserier til abonnenterne, og de digitale aktiviteter får stadig større betydning.

- Bo Bedre, Boligmagasinet, National Geographic og især Historie er blandt de magasiner, som har fremgang. Det understreger, at magasiner stadig er en fremragende medieform, som er god til at formidle viden på en lettilgængelig og underholdende måde, siger publicistisk chef og viceadministrerende direktør Jens Henneberg.

- Historie har udviklet sig til et stort forretningsområde og er suppleret med bogserien Historien Højdepunkter. Det 20. og sidste bind blev færdigredigeret i 2013, men bogværket har potentiale til at sælge godt også i de kommende år. Desuden sendte vi i slutningen af året en ny historie-årbog på markedet, siger Jens Henneberg.

Abonnementssalg er så langt den største indtægtsform for Bonnier Publications.

- Med en stærk slutspurt fik vi ny vækst i vores abonnenthvervning i 2013, og bl.a. vores brands egne websites er store kilder til nye kunder. Derimod oplever vi som andre medievirksomheder tilbagegang i løssalg og printannoncering. Det er en strukturel udvikling, som nærmest er umulig at vende, siger Michael Cordsen.

Omsætningen faldt fra 2012 til 2013, og det skyldes udover løssalg og annoncesalg frasalg og lukning af en række mindre titler med dårlig lønsomhed.

- Samlet kan vi sige, at det stadig er en fremragende forretning at udgive trykte magasiner, men det vi tjener herfra skal i stigende grad investeres på det digitale område for at skabe vækst, siger Michal Cordsen.

2013 var da også præget af en række digitale lanceringer.

- I Norge og Danmark har vi lanceret modeuniverset Stylista, som er en annoncebaseret forretning, og for alle vores store brands har vi lanceret eller udviklet en række nye digitale, redaktionelle produkter, som gør, at vi kan levere mere værdi til vores abonnenter, siger Jens Henneberg.

Solidt overskud i Bonnier Publications

Nordens største magasinudgiver tjente 178 millioner kroner ud af en omsætning på 1,65 milliarder kroner i 2012.

Trods et presset mediemarked – i særdeleshed annoncesalget – præsterede Bonnier Publications i 2012 endnu et markant resultat. Omsætningen blev på 1,65 mia. kr., og overskuddet (EBITA) landede på 178 mio. kr. – svarende til en overskudsgrad på 11 %.

– Der er ingen tvivl om, at 2012 har været et hårdt år med et fortsat fald i annoncesalget. Samtidig oplever vi, at løssalget går tilbage på alle markeder. På den baggrund er jeg meget tilfreds med, at vi præsterer et overskud, der er større end 10 % af omsætningen, siger administrerende direktør Michael Cordsen.

I 2011 havde Bonnier Publications en omsætning på 1,69 mia. kr. og et overskud (EBITA) på 211 mio. kr.

Bonnier Publications’ vigtigste forretning er udgivelse af magasiner i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland og Rusland. Blandt de vigtigste titler er Illustreret Videnskab, Historie, I Form, Bo Bedre og idényt. Desuden udgiver Bonnier Publications bogværker til abonnenterne, og de brandede digitale aktiviteter får stadig større betydning.

– Med spil-hittet Illustreret Videnskab Quiz Battle har vi været i kontakt med over to millioner skandinaver. Det har været en fantastisk ting at prøve af, og det er i sig selv en god forretning. Men det skal også ses i en større sammenhæng, siger viceadministrerende direktør Jens Henneberg.

– Quiz Battle er et eksempel på, at vi skaber nye universer på nettet for vores kunder, og at gaming er en moderne og underholdende måde at formidle viden på. På vores websider fokuserer vi i stigende grad på at levere indhold og tjenester til vores abonnenter. Samtidig er det den bedste måde at rekruttere nye abonnenter på. Så samlet set tjener vi rigtig gode penge på internettet, siger Jens Henneberg.

Print er dog stadig den største del af forretningen.

– Og her er der stadigvæk store muligheder, konstaterer Michael Cordsen.

– Bogværket ”Historiens Højdepunkter” har oversteget alle vores forventninger. Det blev lanceret i 2011, og takket være et godt koncept og en høj redaktionel kvalitet holder kunderne ved. Det gjorde det til en særdeles lønsom udgivelse i 2012, siger Michael Cordsen.

Andre vigtige begivenheder i 2012 har været relanceringen af flagskibet Illustreret Videnskab under ledelse af den nye chefredaktør Sebastian Relster samt lanceringen af to magasiner i Norge og Finland.

Michael Cordsen vurderer, at udfordringerne fra 2012 fortsætter i 2013.

– Annoncesalget er fortsat presset, og den faldende tendens i løssalget klar. Vi må svare igen ved at sænke vores omkostninger og være innovative, specielt mht. til de digitale muligheder, siger Michael Cordsen.

Michael Cordsen blev 1. marts medlem af Bonnier AB’s koncernledelse med ansvar for alle magasinaktiviteter, herunder USA.

– Der er ingen tvivl om, at amerikanerne på visse områder er længere fremme med de digitale medier, især tablets, end vi, og jeg regner med, at vi kan føre noget af deres knowhow ind i Norden, siger Michael Cordsen.

Illustreret Videnskab udfordrer din paratviden

Illustreret Videnskab lancerer nu Quiz Battle – et spil til både iPhone og iPad, som sætter både din almenviden og dine taktiske færdigheder på prøve. En helt unik kombination af både spørgsmål og taktik gør spillet helt anderledes end andre quiz-spil på markedet. En ekstra dimension er, at spillerne kan mødes på tværs af landegrænser på deres lokale sprog!

Ved at svare på spørgsmål inden for seks hovedkategorier og en lang række underkategorier vinder spillerne point samtidig med, at de konkurrerer om at komme frem på en spilleplade, der indeholder muligheder for taktiske træk og ekstra point. Svarer du desuden rigtigt på alle dine spørgsmål i rad, får du et forspring i forhold til dine modstandere.

Som premiumspiller vil spillerne kunne vælge mellem flere forskellige spilleborde, hvor man blandt andet kan vælge et spillebord, som har en overvægt af en bestemt type spørgsmål, for eksempel naturvidenskab.

Illustreret Videnskabs Quiz Battle er et originalkoncept, der er udviklet af svenske Planeto AB. Siden begyndelsen af juni har spillet eksisteret i en engelsk udgave under navnet Quizboard. Illustreret Videnskab (Bonnier Publications) har købt rettighederne til at udgive spillet i en svensk, dansk, norsk, finsk samt hollandsk version. Spørgsmålene, hvoraf der til at starte med er 6.000, er produceret af Illustreret Videnskabs redaktion, som endda har tilføjet en hel del lokale spørgsmål. Målsætningen er løbende at udvikle flere spørgsmål, som blandt andet vil kunne købes som en emnepakke i app'en.

Spillet kan spilles på tværs af landegrænser, hvor svenskere kan møde både hollændere og nordmænd, da spillet spilles på det lokale sprog. Udvikling af konceptet sker løbende, og spillerne vil blive præsenteret for flere nye, spændende muligheder.

Der udvikles netop nu en webversion, som vil kunne spilles på Illustreret Videnskabs hjemmeside. Det er interessant at notere, at en webspiller kan spille mod en iPhone-spiller. Spillerne kan også spille med samme indlogning på en hvilken som helst enhed, de vælger at spille på.

Læs mere og download spillet på illvid.dk/quizbattle

Den 18. september 2012

Stærkt resultat for Bonnier Publications

Nordens største magasinudgiver fik en overskudsgrad på 13 pct. og tjente 211 millioner kroner.

Bonnier Publications fik 2011 et overskud (EBITA) på 211 mio. kr., og da resultatet er skabt på baggrund af en omsætning på 1.687 mio. kr., er overskudsgraden imponerende 13 pct.

– Det er en overskudsgrad, som få magasinudgivere på verdensplan har opnået i 2011, og derfor er vi naturligvis meget tilfredse med resultatet, siger administrerende direktør Michael Cordsen.

Trods den dårlige verdensøkonomi og et meget konjunkturfølsomt annoncesalg er resultatet for 2011 næsten på niveau med 2010, hvor omsætningen var 1.681 mio. kr. og overskuddet (EBITA) 220 mio. kr.

Bonnier Publications har hovedsæde i København og er Nordens største magasinudgiver. Koncernen har udgivelser og aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland og Holland. Blandt de mest kendte titler er Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Historie, I Form, idényt og Costume.

– Det flotte resultat er opnået på baggrund af en meget effektiv drift. Vi har haft en meget stram omkostningsstyring og på en række områder sænket vores omkostninger, og mest positivt er, at det er lykkedes at øge lønsomheden i abonnementssalget med en række nye it-værktøjer, siger Michael Cordsen.

Annoncesalget er presset på alle markeder, men især i Danmark, og derfor dannede Bonnier Publications i efteråret en ny, slagkraftig annonceorganisation ved sammenlægningen af de to afdelinger hos hhv. Bonnier Publications og helejede Benjamin Media.

– Der er ingen tvivl om, at det var en rigtig beslutning, som vi nu begynder at se resultaterne af ved bl.a. at kunne tilbyde annoncørerne mere komplette pakker, siger Michael Cordsen.

Et andet vigtigt resultat i 2011 har været, at internettet for alvor markerede sig som en god kanal til at få nye abonnenter til magasinerne.

– Abonnementssalget er vores vigtigste indtægtskilde, og vi har fået mange tusinde nye abonnenter gennem vores magasiners egne websider. Samtidig er abonnenternes adfærd god, og det giver en høj lønsomhed. Resultaterne betyder, at vi har fået en meget bedre forståelse af, hvordan vi vil udvikle vores internetsider redaktionelt, siger viceadministrerende direktør Jens Henneberg.

I 2011 lancerede Bonnier Publications nye magasiner i Danmark og Norge og købte et magasin i Rusland. Det drejer sig om titlerne Liv, Stella og Women’s Secrets. Herudover blev der lanceret et eget produceret bogværk, Historiens Højdepunkter, i Norden.

– Lanceringerne og opkøbet er et klart udtryk for, at magasiner stadig er et attraktivt medie for læsere og annoncører, og at man kan opnå gode resultater.

Det er forbundet med stor usikkerhed at spå om udsigterne for 2012.

– Hele verdensøkonomien er så skrøbelig, at tingene kan ændre sig uden varsel. Derfor har vi fokus på effektiv eksekvering, innovation og hurtig omstillingsevne, siger Michael Cordsen.

Fotografier af Michael Cordsen og Jens Henneberg samt magasinforsider og billeder fra virksomheden kan hentes her.

Den 22. februar 2012

Bonnier og MSN udvider online-samarbejde i Norden

Microsofts MSN-portal og Nordens største magasinudgiver Bonnier Publications udvider fra i dag det nordiske online-samarbejde. I Danmark får livstilssektionerne på MSN en større opdatering samt en helt ny kanal: MSN Aktiv. Det samme sker i Norge, mens MSN i Sverige og Finland lancerer helt nye sektioner. Livsstilsredaktionerne hos Bonnier Publications leverer indholdet til tre sektioner i hvert land, der dermed bliver tilgængelige for millioner af brugere af MSN i de nordiske lande.

”MSN og Bonnier passer perfekt sammen. Hos Bonnier Publications er vi eksperter i livsstilsindhold, mens MSN har et kolossalt online-publikum på en avanceret platform, hvor online-indholdet kan publiceres, deles og omsættes til penge. At samarbejdet nu udvides til alle nordiske lande understreger successen og giver god synergi på tværs af landene til gavn for annoncører i Norden,” siger Anders Toxboe, Senior Web Manager i Bonnier Publications.

Det nye indhold bliver tilgængeligt som kanaler – eller undersektioner – på MSN Lifestyle. Derudover driver Microsofts øvrige online netværk som Messenger, Hotmail, Bing også trafik til livstilsindholdet. De nye kanaler vil udgøre en god platform for annoncører, som ønsker at nå ud til engagerede kunder i flere nordiske lande på en effektiv og skalerbar måde.

”Gennem det udbyggede samarbejde med Bonner Publications, som starter i dag, tager vi et stort spring frem i vores nordiske strategi om at tilbyde de besøgende højkvalitetsindhold i et velkendt miljø, mens vi tilbyder annoncører et købestærkt publikum,” siger Trine Aarup Ahrensberg, Executive Producer hos MSN i Danmark.

De tre kanaler på MSN Lifestyle hedder MSN Style, MSN Mand og MSN Aktiv.

MSN Style er stedet for kvinder, som interesserer sig for mode og skønhed. Indholdet dækker alt fra tips til, hvordan man klæder sig som en stjerne uden at slå bunden ud af husholdningsbudgettet, til de seneste modetrends fra Milano, London og New York. Læserne finder også rådgivning, tests og artikler om emner som parforhold, sex og mænd. Der er godt læsestof at hente, uanset om du er trendsætter eller trendfølger.

MSN Mand positioneres som den største og bedste online destination for alle, der interesserer sig for mandlig livsstil. Indholdet bliver en blanding af emner som råd om gadgets, som du ikke kan leve uden, action- og sportsartikler, parforhold, populærvidenskab, samtidshistorie og sjove tests. Tonen på kanalen bliver humørfyldt og åben med en høj "Disse nyheder passer til mig"-faktor, dog og med seriøse emner og hårde facts.

MSN Aktiv er trænings- og inspirationspartneren for alle, som ønsker en sundere og mere aktiv livsstil. Brugerne føler den energi og glæde, der følger med et livsstilsskift baseret på bedre mad, mere aktivitet og en bedre balance i livet. Brugerne opnår, at MSN Sundheds træningsråd, vejledninger, videoer og nyheder vil gøre det nemmere end nogensinde, og mere berigende og sjovt at være sund og i god form.

Det er nemmest at finde de tre nye kanaler ved at navigere på den lokale MSN-side. De nye websteder skrives og produceres af journalister hos Bonnier Publications og publiceres på en platform fra Microsoft. Annoncesalg på nyhedswebstederne styres af Microsoft Advertising. Indholdet bliver opdateret dagligt.

Hvis du ønsker oplysninger, bedes du kontakte:
Trine Aarup Ahrensberg, Executive Producer MSN +45 45 67 87 84, [email protected]
Anders Toxboe, Senior Web Manager vid Bonnier Publications, +45 24 40 98 11

Hvis du vil vide mere om annonceringsmuligheder, skal du kontakte:
Ulrik Krag, Country Manager hos Microsoft Advertising i Danmark, +45 22 40 43 13

Om Microsoft Advertising
Microsoft Advertising leverer medier, værktøjer og tjenester, der hjælper annoncører og udgivere med at skabe et dybt og profitabelt engagement hos deres publikum. Dette omfatter et netværk af medier, der når ud til hundreder af millioner af forbrugere over hele verden, globale teknologiplatforme og værktøjer, der giver mulighed for nem planlægning og styring af kampagner og indhold, samt tjenester, der gør det mindre komplekst at udnytte de digitale medier til at få mere ud af investeringer i markedsføring og indhold. Microsoft Advertising gør det enkelt, intelligent og omkostningseffektivt at købe og sælge medier på tværs af medier og enheder i Microsofts netværk af ejendomme og andre steder. Du kan finde flere oplysninger på http://advertising.microsoft.com/xxx.

Om Bonnier Publications
Bonnier Publications er den største udgiver af magasiner i de nordiske lande med titler som Illustreret Videnskab, Gør Det Selv og Historie. Desuden finder du titler som Costume, Liv, Bil Magasinet, Woman, Bolig Magasinet og M!.

Bonnier Publications opererer i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Rusland. Bonnier Publications har hovedsæde i København og udgør en del af den familieejede mediegruppe Bonnier.

Den 17. januar 2012

Ny stærk annonceorganisation

Bonnier Publications og Benjamin Media samler deres to annonceafdelinger og skaber dermed Danmarks mest slagkraftige annonceorganisation inden for magasiner. Den samlede magasinportefølje læses af mere end 3,3 millioner danskere.

Bonnier Publications har siden 2009 ejet Benjamin Media 100 %, og samtidig med skabelsen af den nye annonceorganisation flytter Bo Bedre og Penge & Privatøkonomi til Benjamin Media. Dermed får Nordens største magasinudgiver en mere ren organisation i sit hjemland, Danmark.

- Med én samlet annonceafdeling vil vi kunne møde markedet med flere og større attraktive målgrupper og annoncepakker, hvilket vil gøre os til en endnu mere oplagt samarbejdspartner i forhold til vores nuværende annoncører, og samtidig vil vi kunne tiltrække helt nye annoncører. Da Bo Bedre og Penge & Privatøkonomi er store annoncemedier, er det naturligt, at de overflyttes til Benjamin Media, siger Michael Cordsen, der er koncernchef for Bonnier Publications.

- Hos Bonnier Publications på Strandboulevarden vil vi fremover have 100 % fokus på vores cross-border magasiner, fx Illustreret Videnskab, I Form og Historie. Disse magasiner udkommer i op til seks lande, og den vigtigste indtægtskilde er abonnementssalg. Disse magasiner skal derfor drives på en anden måde end de rent danske, mere annoncebårne medier, siger Michael Cordsen.

Hos Benjamin Media ser administrerende direktør Jesper Buchvald frem til den nye struktur.

-Vi er meget stolte over den tillidserklæring, der ligger i, at Benjamin Media nu skal udgive Bo Bedre og Penge & Privatøkonomi. Det åbner en masse spændende muligheder for os. Både i forhold til de oplagte synergier mellem eksempelvis de tre boligblade Bo Bedre, Bolig Magasinet og BoligPlus, men det vil også skabe yderligere grobund for, at Benjamin Media kan vokse, siger Jesper Buchvald.

Leder af den nye annonceorganisation bliver salgsdirektør Lars Guldager.

- Fremover vil vores sælgere repræsentere en portefølje af 18 magasiner med tilhørende websites. Disse miljøer er nogle af Danmarks mest attraktive annoncemedier. Det drejer sig fx om Bo Bedre, Costume, Woman, Penge & Privatøkonomi og M!. Tilsammen læses alle vores magasiner af mere end 3,3 millioner danskere og rummer mere end 2.000 annoncesider, siger Lars Guldager.

Den fysiske flytning af salgsafdelingen og de to magasiners i alt 35 medarbejdere vil ske i løbet af november, hvor Benjamin Media samtidig udvider de fysiske rammer på Frederiksberg.

Samtidig med organisationsændringen har Bonnier Publications også set på, hvordan driften af koncernen på andre måder kan effektiviseres, og på den baggrund har 15 medarbejdere på Strandboulevarden i dag modtaget deres opsigelse.

Fakta
Bonnier Publications er Nordens største magasinudgiver og står bag titler som Illustreret Videnskab, Gør Det Selv og Historie. Bonnier Publications købte sig ind i Benjamin Media i 2001 og blev i 2009 eneejer. Benjamin Media udgiver blandt andet Costume, Liv, Bil Magasinet, Woman, Bolig Magasinet og M!.

Bonnier Publications udgiver magasiner og har afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Rusland. Bonnier Publications indgår i den svenske familieejede mediegruppe Bonnier.

Yderligere oplysninger:
Koncernchef og adm. direktør Michael Cordsen, tlf. 39 17 20 02
Administrerende direktør Jesper Buchvald, tlf. 24 69 82 20
Salgsdirektør Lars Guldager, tlf. 39 17 20 13

Den 27. oktober 2011

Bonnier Publications øger overskuddet med 50 pct.

Resultatet for 2010 blev på 220 mio. kr. for Nordens største magasinudgiver.

Bonnier Publications kom ud af 2010 med et overskud (EBITA) på 220 mio. kr. Resultatet er skabt på baggrund af en omsætning på 1.681 mio. kr., og det giver en dækningsgrad på 13 pct. I 2009 var overskuddet (EBITA) på 144 mio. kr., og resultatet er således vokset med 53 pct.
Bonnier Publications har hovedsæde i København og er Nordens største magasinudgiver. Koncernen har udgivelser og aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland og Holland. Blandt de mest kendte titler er Illustreret Videnskab, Bo Bedre, Historie, I Form, idényt og Costume.

– Det er et meget tilfredsstillende resultat. Omsætningen er stort set status quo, men er bl.a. påvirket positivt af kursudviklingen i den svenske krone. Det betyder meget for os, fordi vi har en stor del af vores salg i Sverige, siger administrerende direktør Michael Cordsen.
– I 2010 har der været fokus på at øge lønsomheden af vores abonnementssalg. Vi har bl.a. fået nye analyseværktøjer, så vi kan forbedre afkastet på markedsføringen. Det betyder, at vi sælger lidt færre magasiner, men tjener mere, forklarer Michael Cordsen.
– Den anden store indtægtskilde er annoncesalg. Her var markedet fortsat vanskeligt, bortset fra Norge, hvor vi kan glæde os over stor fremgang. Her havde Tara, Bo Bedre og Costume flot vækst i annoncesalget. Tara er nu Norges største kvindemagasin, og det belønnes af annoncørerne, siger Michael Cordsen.

Specielt ét magasin skiller sig ud i 2010. Det er Historie.
– Historie er i den grad et magasin, der har ramt plet. Det er utrolig veloplagt redigeret og layoutet, og det påskønnes af læserne. Trods hård konkurrence, især i Sverige, havde bladet stor fremgang, og det fejrede sit 5-års jubilæum med et guldnummer med de bedste artikler, siger Jens Henneberg, ansvarshavende udgiver og viceadministrerende direktør.
Der blev lanceret fire magasiner i 2010, nemlig Populär Vetenskap i Sverige, BoligPlus i Danmark samt i Rusland Illustreret Videnskab og et bolig-have-magasin, men vigtigere er, at udviklingsarbejdet med to nye store satsninger blev iværksat.
– Vi har i Danmark lige lanceret Liv fra Benjamin Media, og i Norge er Stella på vej. Begge magasiner er rettet mod kvinder, og begge har det “ekstra”, der skal til for at skille sig ud blandt de mange eksisterende titler. De første reaktioner fra læserne af Liv er positive. Stella kommer til marts og har allerede måttet melde udsolgt for annoncesalg til premierenummeret, siger Jens Henneberg.
I august kom Illustreret Videnskab i en iPad-version som det første magasin i Danmark, og siden er Bilmagasinet kommet til, ligesom også en række titler i udlandet er lanceret til iPad.
– Det er et spændende medie, men det varer længe, før digitale magasiner bliver en bedre forretning end trykte medier. Vi skal udvikle mediet, og langt flere mennesker skal eje en iPad eller en af de andre tabletter, der er på vej. Desuden skal abonnementsmulighederne være bedre og mere fleksible, siger Michael Cordsen.
Resultatet for 2010 øger naturligt forventningerne til 2011, men Michael Cordsen maner til forsigtighed.
– Årsagen er, at vi har sat væsentlig flere penge af til lanceringer, udvikling og investeringer i 2011. Jeg tror på et godt resultat for 2011, men om vi når niveauet for 2010 er endnu for tidligt at vurdere, siger Michael Cordsen.

Fotografier af Michael Cordsen og Jens Henneberg samt magasinforsider og billeder fra virksomheden kan hentes fra:
http://bonnierpublications.com/downloads

Den 22. februar 2011

Nyt magasin om videnskab og teknik i Sverige fra Bonnier Publications International

Den 2. november udkommer resultatet af et hidtil uset samarbejde mellem to af de største spillere på markedet for trykte magasiner. Det er holdet bag Illustreret Videnskab, som er Nordens mest læste magasin, der er gået sammen med det amerikanske magasin, Popular Science, der læses af mere end syv millioner mennesker.

Sammen har Illustreret Videnskab og Popular Science skabt det helt nye magasin, Populär Vetenskap, der byder på teknik, videnskab, gadgets og læsestof om vores spændende nutid og lovende fremtid. Der findes i forvejen en del magasiner med fokus på videnskab, men Populär Vetenskap rammer et hul i markedet.

- Med de to aktører i ryggen, har vi adgang til markedets stærkeste ressourcer, og derfor kan vi lave et blad, der skiller sig ud med journalistisk gennemarbejdede artikler og fantastiske billeder og illustrationer. Desuden fokuserer vi meget skarpt på stofområder som teknik, videnskab og gadgets med en stor nyhedssektion samt test af fx kameraer og bærbare computere, siger Populär Vetenskaps chefredaktør Klaus Nygaard.

Det nye blad bliver udgivet af Nordens førende medievirksomhed, Bonnier Publications, der – også med det nye blad – imødekommer de krav og forventninger, der er til morgendagens magasiner.

- Markedet bliver mere nichepræget i disse år, og der er brug for nye, gode og professionelle blade, der rammer fremtidens forbrugere og deres forventninger. Det gør vi med Populär Vetenskap, der fokuserer mere og grundigere på teknik og fremtid end konkurrenterne, siger Jens Henneberg, der er viceadministrerende direktør i Bonnier Publications.

Det første nummer byder blandt meget andet på en artikel om ubemandede krigsfly, de robotter, der skal hjælpe os, når vi bliver gamle samt en gribende artikel om svenskere, der er blevet så syge af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, at de må bo afsondret for at holde livet ud. Desuden beretter Populär Vetenskap nr. 1 om den nyeste rumforskning, fremtidens biler og tager et kig på verdens vildeste bygninger. Der er også en stor brevkasse, en test af de nyeste digitalkameraer og et værksted med spændende tekniske gør det selv-projekter.

For yderligere oplysninger:

Klaus Nygaard, chefredaktør
[email protected]
Tlf.: +45 39172175

Den 29. oktober 2010

Jan Lehrmann siger farvel til Benjamin Media

Jan Lehrmann siger farvel til Benjamin Media
Ny administrerende direktør bliver Jesper Buchvald

Efter 12 år på Benjamin Media, de seneste syv år som administrerende direktør, mener Jan Lehrmann, at tiden nu er inde til at søge nye græsgange.
– Jeg har et stykke tid følt, at det var tid til at prøve noget nyt, men Benjamin har givet mig så meget, at det er afgørende for mig at aflevere butikken til den nye ledelse i god stand, siger Jan Lehrmann og fortsætter:
– Vi står nu igen stærkt efter finanskrisen. Vi har god energi, dynamik til nye lanceringer, vi vækster, vinder markedsandele og har en tilfredsstillende indtjening. Dét er det rigtige tidspunkt at give stafetten videre til det nye team på.
Jan Lehrmann indgav sin opsigelse inden sommerferien til koncernchef Michael Cordsen, Bonnier Publications, der ejer Benjamin Media. De to aftalte, at der ikke skulle meldes noget ud, før den nye ledelse var på plads. Det er den nu.
Ny administrerende direktør bliver Jesper Buchvald, og direktionsteamet kommer desuden til at bestå af forlagsdirektør Morten Trøst Poulsen.
Jesper Buchvald har en lang erfaring i mediebranchen med ledelse, strategi, marketing og nye medier og er i dag Executive Vice President hos Bonnier Publications. Jesper Buchvald fortsætter som medlem af koncernledelsen for Bonnier Publications, der er Nordens største udgiver af magasiner.
Morten Trøst Poulsen er ligeledes en erfaren leder med stærke konceptuelle og journalistiske kompetencer. Yderligere har Morten Trøst Poulsen efter fire år som forlagsdirektør hos Benjamin den helt unikke Benjamin-ånd godt inde under huden.
Koncernchef Michael Cordsen beklager, men forstår Jan Lehrmanns beslutning:
– Der er et fantastisk drive i Jan Lehrmann og stor idérigdom. Det har virkelig været stimulerende og befordrende for vores samarbejde. Jan Lehrmann har et mangesidet talent for forretning, og jeg kan sagtens forstå, at det giver ham lyst til at prøve kræfter på andre områder, siger Michael Cordsen.
Jan Lehrmann bakker op om den nye direktion:
– Det bliver et fantastisk team, som kommer til at stå i spidsen for Benjamin, og jeg er sikker på, at Benjamin ikke alene er i de bedste hænder, men også at den helt unikke pionerånd på Benjamin bevares.
– Benjamin er fortsat den lille, vågne og frække dreng i klassen, som elsker at udfordre de store i mediebranchen. Det har været fantastisk at være en del af den succes, som min gode ven og tidligere partner Johnny Laursen startede tilbage i 1988, og hvor vi i fællesskab med de mange hundrede “Benjaminere” har viet vores sjæl til at gøre Benjamin til mediebranchens “udfordrer”.
Jesper Buchvald glæder sig til at tage over:
– Det er vigtigt for mig at bevare Benjamins kultur, som er med til at sikre bredde og variation i vores udgivelsesprogram, og samtidig kommer jeg med erfaring og viden, som kan bruges til den fortsatte udvikling, siger Jesper Buchvald.
I 2000 købte Bonnier Publications 50 % af aktierne i Benjamin Media, og i 2009 overtog Bonnier Publications virksomheden helt. Dengang forlod Johnny Laursen virksomheden. Det var vigtigt for kontinuiteten, at Jan Lehrmann fortsatte, men nu vil han unde sig selv et pusterum:
– Jeg har for lang tid siden lovet mig selv, at når jeg en dag stoppede på Benjamin, skulle jeg have tid til at tage minimum et halvt år ud af kalenderen. Jeg har skrevet en masse personlige projekter ned. Dem vil jeg gerne føre ud i livet, mens jeg tænker nærmere over, hvad det næste kapitel i mit arbejdsliv skal være. Jeg glæder mig til at få mere tid til familien, mere tid til mig selv og ikke mindst søsætte de mange ideer, som jeg længe har ønsket mig tid til, slutter Jan Lehrmann.

Yderligere oplysninger:

Michael Cordsen, telefon 39 17 20 02

Jan Lehrmann, telefon 40 43 41 13

Jesper Buchvald, telefon 24 69 82 20

September 2010

Første danske magasin til iPad

Illustreret Videnskab bliver første danske magasin til Apples iPad. Det skete den 2. september 2010, hvor magasinet røg på hylderne i cyberspace – nærmere betegnet Apples App Store. Dermed kan danske iPadbrugere opleve Illustreret Videnskab på en hel ny måde. I stedet for at bladre i et glittet magasin kan de nu ved at lade fingrene feje hen over iPad’ens touchskærm scrolle sig igennem artikler om fjerne stjerner, Stillehavets dyb og hvordan man forsker i stofskiftet.

”Det har været en utrolig lærerig proces at omforme et magasin til et nyt elektronisk format.
De første forsøg, vi lavede, var meget spraglede og tæt på umulige at finde rundt i, men nu synes vi, at vi har fundet den rette måde at genopfinde magasinet på til den nye platform”, siger udviklingsdirektør hos Bonnier Publications, Søren Prien.

Den største udfordring har været at bevare den tætte kontakt og de følelsesmæssige bånd til indholdet, som kendetegner magasinlæsere. En kontakt, der meget nemt forsvinder i nettets ofte meget kaotiske univers. Et par af grundprincipperne i det nye Illustreret Videnskab til iPad er, at det er til at overskue, fordi det har en klart defineret begyndelse og slutning, og at det ikke kræver, at man klikker og zoomer og leder efter indholdet i en uendelighed. Der er tværtimod fokus på noget så sjældent som ro og fordybelse.

Ipad’en er af mange blevet udråbt til at være den platform, der kan bringe magasinerne over i den digitale verden. Og flere store magasiner som Wired, GQ og Sports Illustrated har også lanceret iPadversioner, der dog ikke alle har været lige lette at finde rundt i.

”Tryksværte på glittet papir fungerer fint til et magasin som Illustreret Videnskab, der gør komplicerede sammenhænge overskuelige og nemme at forstå ved at kombinere tekst, billeder og illustrationer, og det har virkelig været en udfordring at få i iPad-udgaven til at fungere. Men det er lykkedes, ikke mindst billederne står langt flottere, end i det trykte blad”, siger bladets chefredaktør Jens Matthiesen.

”Og det er sværere på iPad’en, som er begrænset af en mindre skærm. Derfor har vi arbejdet meget grundigt for at sikre os, at alt, hvad der er i papirmagasinet også er i iPadudgaven. Det er altså ikke et Illustreret Light produkt, som vi har lavet”, siger udviklingsdirektør Søren Prien.

Og netop fordi, at hvert et billede og hver en faktaboks er ført med over på det nye medie, bliver prisen på bladet den samme, hvad enten man køber papirudgaven eller iPad-versionen.

Apple har endnu ikke offentliggjort, hvornår iPad'en bliver frigivet til salg i Danmark. Oprindeligt skulle det være sket før sommerferien, men overvældende interesse for den nye tablet-pc har givet leveringsproblemer og fået Apple til at udskyde lanceringen i en lang række lande - herunder Danmark. iPad'en er dog alligevel synligt tilstedeværende i Danmark, da de bringes hjem fra udlandet i stort tal. Kilder i branchen anslår, at der allerede findes op mod 10.000 iPads i Danmark.

Bonnier udgiver en lang række magasiner i Danmark blandt andet Bo Bedre, Aktiv Træning og IFORM, og gennem datterselskabet Benjamin Media magasiner som Costume, Woman og Bilmagasinet. Det er tanken, at alle magasinerne skal være tilgængelige på den nye digitale platform i takt med, at antallet af solgte iPads og andre e-readere stiger.

For yderligere informationer kontakt:

Udviklingsdirektør Søren Prien
[email protected]
Direkte tlf.: 3917 2160
Mobil tlf.: 2469 8163

eller

Chefredaktør Jens Matthiesen
[email protected]
Direkte tlf.: 3917 2133

September 2010

Nyt interiørmagasin fra Bonnier Publications

Første nummer af BoligPlus udkommer i begyndelsen af oktober

Til oktober lancerer Bonnier Publications et nyt interiørmagasin i Danmark. Titlen er BoligPlus, og i de seneste år har Bonnier Publications udgivet magasinet med stor succes i Norge. Med lanceringen befæster Bonnier Publications sin position som Danmarks førende udgiver af boligmagasiner.

– Der findes allerede mange boligmagasiner på det danske marked. Sådan er det også i Norge, hvor BoligPlus har vist sig at have et nyt, originalt koncept, som vi sammenfatter i sloganet “smarte ideer – enkle løsninger”. Det har læserne i den grad taget til sig, så vi er det magasin i Norge, der vokser mest. Fx har BoligPlus ved en særlig personlig indsats på Facebook fået mere end 9.000 venner over de seneste 2 måneder, fortæller chefredaktør Christina Dorthellinger.

BoligPlus blev lanceret i Norge i 2007, og især i det seneste år er oplaget steget markant, så hvert nummer i dag sælger 38.000 eksemplarer.

– BoligPlus passer perfekt ind i Bonnier Publications’ portefølje af boligmagasiner, hvor Bo Bedre er flagskibet, men hvor vi også er repræsenteret med Boligmagasinet, idényt og Gør Det Selv. Med det nye magasin kan vores annoncører kommunikere endnu mere målrettet med deres kunder, siger salgsdirektør Lars Guldager.

BoligPlus er karakteriseret ved, at det både inspirerer og giver helt konkrete anvisninger til, hvordan man får et flottere hjem. Der er så at sige kort fra drøm til virkelighed, og der er altid mindst 50 råd i hvert nummer.

– Vi præsenterer aldrig en bolig uden også at give præcise anvisninger til, hvordan man selv skaber stilen, og der er altid 200 købetips i hvert nummer, som er relevante i forhold til de boliger, vi præsenterer. Alle boligmagasiner viser inspirerende interiør, men ingen andre gør så meget ud af at hjælpe læserne i mål. Derfor har vi fx også detaljerede gør det selv-sider i hvert nummer. Alt i magasinet må gerne have et skær af drøm over sig, men det skal være opnåeligt for læserne, siger Christina Dorthellinger.

BoligPlus henvender sig primært til kvinder, der er kreative og optaget af at have et personligt hjem. Det betyder, at de ofte laver om i deres hjem og køber nyt til boligen.

Den danske redaktør af BoligPlus er Lene Outzen Foghsgaard. Hun sikrer, at magasinet tilpasses den danske læser. Lene Outzen Foghsgaard har solid journalistisk erfaring fra magasiner og har udgivet flere bøger, senest bogen Sukkersheriffen. Lene Outzen Foghsgaards journalistiske erfaring kombineret med hendes interesse for interiør er perfekt for BoligPlus.

BoligPlus blev i dag præsenteret for mediebureauer og kunder, og annoncesalget til magasinet går nu i gang. Interesserede kan henvende sig til salgsdirektør Lars Guldager og bladansvarlig Marianne Christiansen.

Yderligere oplysninger:
Viceadministrerende direktør Jens Henneberg, [email protected]. Tlf.: +45 39 17 20 00

Salgsdirektør Lars Guldager, [email protected].
Tlf.: +45 39 17 20 00

Seneste årsregnskabsmeddelelse

Stort millionoverskud i Bonnier Publications

Nordens største magasinudgiver med hovedsæde i København fik et overskud på 144 mio. kr. i 2009

Trods den økonomiske krise og et stort fald i annonceindtægterne kom Bonnier Publications ud af 2009 med et overskud (EBITA) på 144 mio. kr. Det er blandt de absolut bedste resultater i mediebranchen. Omsæt-ningen blev på 1.642 mio. kr.
Bonnier Publications med hovedsæde i København og aktiviteter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland og Holland er Nordens største magasinudgiver. Blandt de mest kendte titler er Illustreret Videnskab, Historie, Bo Bedre, I Form, idényt og Costume.
– Vi er meget tilfredse med resultatet. Selv om der var et stort fald i an-nonceindtægterne, lykkedes det at fastholde et trecifret millionoverskud ved blandt andet en stram omkostningsstyring og et besparelsesprogram, som først får fuld effekt i 2010, siger administrerende direktør Michael Cordsen.
Resultatet er 130 mio. kr. lavere end i 2008, og omsætningen er 380 mio. kr. lavere.
– Den væsentligste forklaring er den konjunkturbestemte nedgang i annoncesalget. Vi har med Bo Bedre og idényt en meget stor del af vores omsætning i brancher, der er knyttet til boligen, og den er som bekendt særdeles hårdt påvirket af den økonomiske krise. Vores annonceomsætning på print og internet faldt med knap 25 pct., siger Michael Cordsen.
Men Bonnier Publications har også ageret offensivt og lanceret tre magasiner i løbet af 2009.
– I begyndelsen af 2009 lancerede vi Aktiv Træning i Norge og Sverige, og i eftersommeren lancerede vi skønheds- og sundhedsmagasinet Evita i Finland. Det er særdeles løfterigt, at attraktive målgrupper fortsat ser magasiner som det bedste sted at få information om deres specialinteresser, siger Jens Henneberg, viceadministrerende direktør og ansvarshavende udgiver.
– Et andet markant redaktionelt resultat i 2009 var færdiggørelsen af den store bogserie Videnskabens Univers. Den har kostet mere end 15 millioner at producere, og det har resulteret i en høj kvalitet, som læserne påskønner. Salget lever derfor mere end op til vores forventninger, siger Jens Henneberg.
Det har dog også været nødvendigt at lukke tre tabsgivende magasiner. I april blev udgivelsen af FHM, Arena og Cosmopolitan indstillet i Danmark.
To andre vigtige begivenheder i 2009 var, at Bonnier Publications overtog to datterselskaber 100 pct., idet Johnny Laursen og Kaj Dige Bach solgte deres resterende aktier i henholdsvis Benjamin Media og idényt i begyndelsen af året.
Bonnier Publications fortsatte investeringerne i internettet i 2009. Således blev der i slutningen af året lanceret nye sites for Illustreret Videnskab, Historie og National Geographic i alle fire nordiske lande.
– Annoncesalget til webben i 2009 levede bestemt ikke op til vores forventninger ved årets start, men vi kan se, at vores websites er et godt sted at rekruttere nye abonnenter til de trykte magasiner, og vi udbygger nu vores sites, så de i stigende grad kan blive en vigtig salgskanal, siger Michael Cordsen.
Bonnier Publications ser Rusland som et kommende vækstmarked, men 2009 stod i krisens tegn.
– Rusland er langt hårdere ramt end Danmark, blandt andet på grund af den lavere oliepris. Derfor har vores partnere været nødt til at koncentrere sig om at styre sikkert gennem krisen. Nu ser bunden heldigvis ud til at være nået, og vi har nu aftalt en ny offensiv treårsplan med dem, så vi forventer at lancere et nyt magasin i Rusland senere på året, og vi er i dialog med flere russiske forlag for at købe yderligere op, siger Michael Cordsen.
Også i Holland udbygger Bonnier Publications sin position.
– Vi lavede to testudgaver af Historie i 2009, og de blev vel modtaget, og derfor laver vi nu en blød lancering i 2010, så der udkommer seks numre af Historie i Holland i 2010, oplyser Jens Henneberg.
I det hele taget ser udsigterne for 2010 lysere ud.
– For et år siden stod vi i en situation, hvor vi allerede midt i februar kunne se, at vi var nødt til at nedjustere budgettet. For i år forventer vi et lidt bedre resultat end i 2009, og indtil videre ser det lovende ud. Men det er naturligvis en skrøbelig optimisme, som et tilbageslag i økonomien kan gøre til skamme, siger Michael Cordsen.

19. februar 2010