Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- och Sekretesspolicy

Riktlinjer för behandling av cookies och personuppgifter. Vid ett besök på en av Bonnier Publications webbplatser accepterar du nedanstående sekretesspolicy.
Den samlade beteckningen Bonnier Publications, omfattar verksamheterna Bonnier Publications A/S, Benjamin Publications A/S, Bonnier Publications A/S och Bonnier Publications International AS.

Översikt

1. Generellt

2. Cookies

2.1 Vad är cookies

2.2 Vad använder vi cookies till

2.3 Hur länge sparar vi cookies

2.4 Hur undviker du cookies

2.5 Tredjepartscookies

2.6 Cookies från Gemius/trafikmätningar

3. Personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter

3.2 Hur länge sparar vi personuppgifter

3.3 Vad använder vi personuppgifter till

3.4 Hur skyddar vi dina personuppgifter

3.5 Kan vi ändra behandlingen av personuppgifter

4. Kontakt

1. Generellt

När du klickar dig in på en av våra webbplatser samlar Bonnier Publications in uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om vilken typ av information som samlas in, hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till uppgifterna och vem du kan kontakta om du har frågor eller anmärkningar rörande de insamlade uppgifterna.

Bonnier Publications samlar in uppgifter om dig på två sätt:

- Genom användning av cookies

- Genom att du själv uppger information

2. Cookies

2.1. Vad är cookies?

Första gången du besöker en av Bonnier Publications webbplatser mottar du automatiskt en eller flera cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera eller liknande), och som registrerar dig som unik besökare. Cookies gör det lättare att använda internet, då du inte hela tiden börjar om från noll. Webbplatsen kan med andra ord använda en cookie till att komma ihåg information om dina preferenser. Det är t.ex. en cookie som gör att du inte måste logga in på en webbplats som t.ex. letsdeal.se, varje gång du besöker den.

2.2 Vad använder vi cookies till?

Cookies används till att upplysa Bonnier Publications om ditt besök.

För att fastställa vem som besöker Bonnier Publications webbplatser använder vi cookies till att föra demografisk och användarrelaterad statistik. Här samlar vi in information om hur lång tid du besöker webbplatsen, vilka sektioner och hur många artiklar du läser, om din dator har besökt oss förr, vilken webbläsare och operativsystem du använder, IP-nummer, vilka annonser du ser osv. På så sätt kan vi försäkra oss om att du inte ser samma webbannons om och om igen, och samtidigt kan vi se till att sträva efter att du ser reklam som kan vara intressant för just dig. Därutöver använder vi informationen till att dokumentera och klarlägga värdet av annonsering för våra annonsörer.

Dessa cookies kallas förstapartscookies och används av Bonnier Publications.

2.3. Hur länge sparar vi cookies?

De cookies som skickas till dig kommer sparas på din dator eller motsvarande i ett varierat antal månader från sista gången du var inne på en av Bonnier Publications webbplatser. Varje gång du återbesöker en webbplats förlängs perioden. Dessa cookies raderas automatiskt efter att de löpt ut. Du kan läsa nedan om hur du raderar dessa cookies.

2.4 Hur undviker du cookies?

Om du inte önskar att motta cookies kan du blockera alla cookies, radera existerande cookies från din hårddisk eller motta en varning innan det sparas en cookie.
Var uppmärksam på att vägledningen är formulerad för de allra flesta webbläsare och smarttelefoner men enskilda dito är inte nämnda.
Du kan alltid använda hjälpfunktionen i din webbläsare för att få mer information om cookie-inställningar. Det gör du genom att trycka på ”F1” på din dator. Sök efter ”cookies”.

2.5 Cookies från våra samarbetspartner

Bonnier Publications har också en rad samarbetspartner som använder cookies – så kallade tredjepartscookies.

Det kan vara våra annonsörer, mediebyråer, annonsnätverk och andra tjänster (t.ex. Facebook, Google) som använder sig av dessa cookies.
Syftet med dessa cookies är att kunna leverera anpassade webbannonser, samt göra det möjligt att logga in och dela t.ex. artiklar på respektive samarbetspartners webbplatser. Vid enkätundersökningar, analyser och liknande används cookies med syftet att registrera dina svar och därför undvika att du får samma enkät igen.

2.6 Cookies från Gemius och Google (trafikmätningar)

Bonnier Publications använder cookies från Gemius och Google. Mätningar utförs under noga beaktande av personuppgiftsrättsligt regelverk.

Syftet med dessa cookies är att samla in information till statistik kring hela internetanvändargruppen, som gör det möjligt att avgöra t.ex. vilka webbplatser som är mest populära inom olika demografiska grupper (t.ex. bland kvinnor och män). Uppgifterna presenteras endast för andra personer eller verksamheter i sammanslagen form.

Uppgifterna lämnas vidare till tredje part, i form av Bonnier Publications samarbetspartner, i anonym form med det syfte att målinrikta marknadsföring och uppnå bättre kunskaper om användare på de enskilda webbplatserna och den svenska marknaden generellt. Uppgifter vidarebefordras också till tredje part om någon myndighet så skulle kräva.

Du kan välja bort att ingå i Google-mätningen här.

3. Personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter?

Bonnier Publications ber om dina personliga och användarrelaterade uppgifter när du köper tjänster på en av våra webbplatser eller beställer nyhetsbrev, anmäler dig till tävlingar m.m. Det är primärt uppgifter såsom namn, adress, postnummer, e-post, kön och ålder, men kan också vara uppgifter om intressen, internetkunskaper o.s.v. I förbindelse med köp eller anmälan till en service är obligatoriska uppgifter markerade tydligt i formuläret. Att uppge övriga uppgifter i förbindelse med köp eller anmälan till en service är frivilligt.

3.2 Hur länge sparar vi personuppgifter?

När du köper tjänster på en av våra webbplatser har vi användning för dina personuppgifter som dokumentation tills tjänsten är betald och levererad, en eventuell ångerperiod har löpt ut och fristen för betalning har löpt ut. Därefter kan uppgifterna bli arkiverade.

3.3 Vad använder vi personuppgifterna till?

De personuppgifter vi samlar in om dig, används först och främst till att genomföra det köp eller den service som uppgifterna är insamlade i förbindelse med. Uppgifterna används därutöver av Bonnier Publications för att få större kunskaper om dig. Detta användande kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser, som har som mål att förbättra våra produkter, tjänster och teknik, samt visning av innehåll och reklam som är anpassat efter dina intressen och hobbyer.

Uppgifterna förmedlas inte vidare till tredje part, med mindre att du ger särskilt tillstånd till detta, eller persondatalagen undantagsvis tillåter vidarebefordring av generella kunduppgifter.

Kom ihåg att varje uppgift du uppger – inklusive personlig identifierbar information - i ett offentligt forum som till exempel en nätdebatt, inte är omfattad av denna sekretesspolicy och kan ses av tredje part, som inte har med Bonnier Publications att göra. Vi rekommenderar därför att du noga överväger vilken information du lämnar ut i förbindelse med användande av dessa.

3.4. Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen skall dina personliga uppgifter bevaras säkert och konfidentiellt. Läs mer om personuppgiftslagen här.
De personliga uppgifter du uppger sparar vi på datorer med begränsat tillträde som är placerade i kontrollerade faciliteter, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att säkerställa om våra användaruppgifter hanteras försvarligt och under ständigt hänsynstagande till dina rättigheter som användare.

Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder, att det finns en risk för att andra obehöriga tilltvingar sig tillgång till uppgifter, när data sänds och sparas elektroniskt. Var därför uppmärksam på att du uppger dina personliga uppgifter på eget ansvar.

3.5. Ändringar i behandlingen av personuppgifter

Den snabba utvecklingen av internet betyder att ändringar i vårt behandling av personuppgifter kan komma att bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi det, rättar vi självklart datumet för ”senast uppdaterat” nederst på sidan. I tillfälle av väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

4. Kontakt

Om du önskar tillträde till de uppgifter som är registrerade om dig hos Bonnier Publications, skall du hänvända dig på telefon 08-555 454 15. Är det registrerat felaktiga data, eller om du har andra anmärkningar kan du hänvända dig på samma ställe. Du har möjlighet att få inblick i vilken information som är registrerad om dig, och du kan komma med invändningar mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.

Med vänlig hälsning

Bonnier Publications AB | Besöksadress: Bodalsvägen 2A | Postadress: Box 4040 | SE-181 04 Lidingö | Tel: 08-555 454 15

Senast uppdaterat 11/02 2013