Cookie- og privatlivspolitik

Cookies- og Brukervilkår

Retningslinjer for behandling av cookies og personopplysninger. Ved besøk på en av Bonnier Publications’ hjemmesider aksepterer du nedenstående brukervilkår.

Under den samlede benevnelsen Bonnier Publications, er virksomhetene Bonnier Publications A/S, Benjamin Publications A/S, Bonnier Publications A/S og Bonnier Publications International AS omfattet.

Oversikt

1. Generelt

2. Cookies

2.1 Hva er cookies?

2.2 Hva bruker vi cookies til?

2.3 Hvor lenge oppbevarer vi cookies?

2.4 Hvordan unngår du cookies?

2.5 Tredjepartscookies

2.6 Cookies fra Gemius/trafikkmålinger

3. Personopplysninger

3.1 Hva er personopplysninger?

3.2 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

3.3 Hva bruker vi personopplysninger til?

3.4 Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

3.5 Kan vi endre behandlingen av personopplysninger?

4. Kontakt

1. Generelt

Når du klikker deg inn på hjemmesiden. samler Bonnier Publications inn opplysninger om deg. Nedenfor kan du lese om de informasjonene som samles inn, inkludert hvordan opplysningene behandles, hva de brukes til, hvem som har tilgang til opplysningene og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende de innsamlede opplysningene.

Bonnier Publications samler inn opplysninger om deg på to måter:

- Ved bruk av cookies

- Ved at du selv gir oss opplysninger

2. Cookies

2.1. Hva er cookies?

Første gang du besøker en av Bonnier Publications’ hjemmesider mottar du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres I nettleseren din (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer deg som unik bruker. Cookies gjør det lettere å bruke internett, fordi du ikke hele tiden må begynne forfra. Websiden kan med andre ord bruke en cookie til å huske informasjon om preferansene dine. Det er f.eks. en cookie som gjør at du ikke behøver å logge inn på en side som f.eks. sweetdeal.no hver gang du er på besøk.

2.2 Hva bruker vi cookies til?

Cookies er med på å fortelle Bonnier Publications om besøket ditt.

For å klarlegge hvem som besøker Bonnier Publications’ hjemmesider, bruker vi cookies til å føre demografiske og brukerrelaterte statistikker. Her samler vi inn informasjon om hvor lenge du besøker hjemmesiden, hvilke seksjoner og hvor mange artikler du leser, om datamaskinen din har besøkt oss før, hva slags nettleser og operativsystem du bruker, IP-numre, hvilke annonser du ser osv. På den måten kan vi sørge for at du ikke bare ser de samme bannerannonsene om og om igjen, og samtidig arbeider vi for at du ser annonser som kan være av interesse for deg. I tillegg bruker vi informasjonene til å dokumentere og klarlegge verdien av annonsering overfor våre annonsører.

Disse cookies kalles førsteparts-cookies, og settes av Bonnier Publications.

2.3. Hvor lenge oppbevarer vi cookies?

De cookies som er sendt til deg, vil bli oppbevart på ditt eget utstyr i et varierende antall måneder fra siste gang du var inne på en av Bonnier Publications’ hjemmesider. Hver gang du besøker en hjemmeside igjen, forlenges perioden. De gjeldende cookies slettes automatisk etter utløpsdatoen. Du kan lese nedenstående om hvordan du kan slette cookies.

2.4 Hvordan unngår du cookies?

Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du blokkere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra harddisken eller få en advarsel før det lagres en cookie.
Vi gjør oppmerksom på at veiledningen er laget for de aller fleste nettlesere samt smarttelefoner, men enkelte er ikke nevnt.
Du kan alltid bruke hjelpefunksjonen i nettleseren for å få mer informasjon om cookie-innstillinger. Dette gjøres som regel ved å trykke ”F1” på pc-en. Søk etter "cookies".

2.5 Cookies fra våre samarbeidspartnere

Bonnier Publications har også en rekke samarbeidspartnere som setter cookies - såkalte tredjeparts-cookies.

Det kan være våre annonsører, mediebyråer, annonsenettverk og andre tjenester (f.eks. Facebook, Google), som setter slike cookies.
Formålet med slike cookies er at sikre levering av målrettede online-annonser, samt gjøre det mulig å logge inn og dele f.eks. artikler på de gjeldende samarbeidspartneres hjemmesider. Ved spørreskjemaundersøkelser, analyser og lignende settes det cookies med det formålet å registrere besvarelsen din, og derfor unngå at du får samme spørreskjema igjen.

2.6 Cookies fra Gemius og Google (trafikkmålinger)

Bonnier Publications bruker cookies fra Gemius og Google. Målingene utføres under nøye observasjon av den personvernsrettslige reguleringen.
Formålet med slike cookies er å danne statistisk informasjon om hele internettbruker-gruppen, som gjør det mulig å bestemme f.eks. hvilke hjemmesider som er mest populære i de forskjellige demografiske gruppene (f.eks. blant kvinner og menn). Opplysningene gis bare til andre personer eller virksomheter i samlet form.
Opplysningene videregis til tredjeparter, herunder Bonnier Publications’ samarbeidspartnere, i anonymisert form, med det formålet å målrette markedsføring og få bedre kunnskap om brukere på de enkelte hjemmesidene og det norske markedet generelt. Opplysninger videregis også til tredjeparter dersom dette kreves som følge av myndighetskrav.

Du kan lese mer om TNS Gallup her.

Du kan velge å ikke være med i Google-målingen her.

3. Personopplysninger

3.1 Hva er personopplysninger?

Bonnier Publications ber om dine personlige og brukerrelaterte opplysninger når du kjøper tjenester på en hjemmeside eller melder deg på nyhetsbrev, konkurranser m.m. Dette gjelder først og fremst opplysninger som navn, adresse, postnummer, e-post, kjønn og alder, men kan også være opplysninger om interesser, kjennskap til internett osv. I forbindelse med kjøp eller påmelding til en service, er obligatoriske opplysninger markert tydelig på skjemaet. Andre opplysninger i forbindelse med kjøp eller påmelding til en service, er frivillig å avgi.

3.2 Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Når du kjøper tjenester på en hjemmeside, trenger vi dine personlige opplysninger som dokumentasjon inntil tjenesten er betalt og levert, en eventuell angrefrist er utløpt, og fristen for betalinger er utløpt. Deretter kan opplysningene arkiveres.

3.3 Hva bruker vi personopplysninger til?

De personopplysningene vi samler inn om deg, brukes først og fremst til å gjennomføre det kjøpet eller den tjenesten som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. Opplysningene brukes i tillegg i Bonnier Publications for å få større kunnskap om deg. Denne bruken kan bl.a. inkludere undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og annonser som er tilpasset dine interesser og hobbyer.
Opplysningene blir ikke gitt videre til en tredjepart, med mindre du gir spesielt tillatelse til dette, eller personvernloven unntaksvis tillater videreformidling av generelle kundeopplysninger.

Husk at alle opplysninger du avgir - inkludert personlig identifiserbar informasjon - i et offentlig forum som for eksempel en online-debatt, ikke omfattes av denne fortrolighetspolitikken og kan ses av tredjepart, som ikke har noe med Bonnier Publications å gjøre. Vi anbefaler derfor at du vurderer nøye hva slags informasjon du oppgir i forbindelse med bruk av disse.

3.4. Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge personvernloven skal de personlige opplysningene dine oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer de personlige opplysningene du oppgir, på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i et kontrollert miljø, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres fortløpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og under kontinerlig hensynstagen til dine rettigheter som bruker.

Vi kan likevel ikke garantere 100 % sikkerhet ved dataoverføringer over internett. Det betyr at det er en risiko for at andre uberettiget skaffer seg tilgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Vær oppmerksom på at du oppgir personlige opplysninger på eget ansvar.

3.5. Endringer i behandlingen av personopplysninger

Den raske utviklingen av internett betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre de nåværende retningslinjene for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. Ved vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på våre hjemmesider.

4. Kontakt

Hvis du ønsker tilgang til de opplysningene som er registrert om deg hos Bonnier Publications, kan du henvende deg på telefon 23 06 87 00. Er det registrert feil data, eller du har andre innsigelser, kan du rette henvendelsen til samme sted. Du har muligheten for å få tilgang til hvilke informasjoner som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelser mot en registrering i henhold til reglene i personvernloven.

Med vennlig hilsen

Bonnier Media AS

Boks 61 Sentrum

0101 OSLO

23 06 87 00

Sist oppdatert 11/02 2013